Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2016 júl 25 - 20:38
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése a Polisz/ASP integrált számviteli rendszerrel. Kintlévőségek tételes nyilvántartása, fizetési felszólítások kiküldése. Kötelezettségek utalványoztatása, igazoltatása, érvényesíttetése és teljesítése banki terminálon keresztül. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, közreműködés az időszakos és év végi beszámolók összeállításában. NAV felé bevallások benyújtása. Egyéb jogszabály szerint kötelező analitikus nyilvántartások vezetése.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2016 júl 25 - 20:32
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A polgármesteri hivatal és az önkormányzat, mint költségvetési szervek bérkönyvelésének és előirányzat könyvelésének elvégzése, feladatalapú támogatás igénylése, a házi pénztár ellenőrzési feladatainak ellátása, az önkormányzat gazdálkodó szerveivel történő kapcsolattartás és finanszírozás egyeztetés, közreműködés az önkormány költségvetésének összeállításában, költségvetési beszámolók készítésében.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2016 júl 22 - 13:18
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2016. július 25-tól augusztus 5-ig a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart.

Ez idő alatt csak haláleset anyakönyvezése történik.

Első ügyfélfogadási nap 2016. augusztus 8.

Szíves megértésüket kérjük!
Karsainé Magyar Ildikó sk.
jegyző

Tájékoztató
Feltoltve: 2016 júl 20 - 12:49
Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a múlt heti viharkárok következtében a városi közvilágításban történt meghibásodások elhárítása folyamatban van!

A szolgáltató, az üzemzavar miatt kialakult nappal is világító közvilágítás költségét nem számlázza tovább Nagykáta Város Önkormányzata részére.

Kérem a lakosság szíves türelmét és megértését!
Dorner Gábor
polgármester

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 jún 30 - 11:38
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 jún 28 - 11:32
„Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Sportcsarnokban lévő 20 m2 területű Büfé üzlethelyiséget 1 db beépített büfé pulttal és 1 db hűtőszekrénnyel.

A bérlet időtartama: 2016. szeptember 1. – 2017. június 15.

A bérlet idejére a nyertes pályázó 100.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára.

A megajánlott minimális bérleti díj összege: 150.000.- Forint+ÁFA. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó.

A bérlő kötelezettséget vállal a Sportcsarnokban lévő rendezvények ideje alatt a BÜFÉ folyamatos üzemeltetésére.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2016. július 29-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2761 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”
Hirdetmény
Feltoltve: 2016 jún 27 - 07:47
Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése és intézkedési terv.

280/2004. (X.20.) Korm. rendelet és 25/2004. (XII.20.) KvVM rendelet szerint.

Érintett vasútvonalak: 120. sz. fővonal, Szentmártonkáta v. mh., Nagykáta vá., Tápiószenmárton v. mh.

Hirdetmény
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

Meghívó
Feltoltve: 2016 jún 24 - 12:16
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 28-án (kedd) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa György út 2. 6-os bejárat, emelet)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendelet alkotás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés elfogadása
Előadó: polgármester

3./ Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés jóváhagyása közműves ivóvíz szolgáltatásra
Előadó: polgármester

4./ Orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadása
Előadó: polgármester

5./ Pályázat benyújtása a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatására kiírt TP-1-2016. pályázati felhívásra (Alsóegreskátai és Erdőszőlői tanyás külterületen magvalósuló térfigyelő kamerarendszer kiépítésére)
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2016 jún 21 - 14:35
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló …./2016. (VI…...) önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2016. június 21.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2016. június 21.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2016 jún 21 - 11:09
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése értelmében július 1-je (péntek) a Közszolgálati Tisztviselők napja, amely munkaszüneti nap, ezért a hivatal ezen a napon zárva tart.

Ügyfeleinket 2016. július 4-től, a megszokott ügyfélfogadási rendben fogadjuk.

Megértésüket köszönjük.

Nagykáta, 2016. június 21.
Karsainé Magyar Ildikó sk.

Hirdetmény
Feltoltve: 2016 jún 21 - 07:26
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016.06.27-én lakásszövetkezetek, közös képviseletek részére értekezlet tart, melynek témája a háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- vagy üdülőegységet magába foglaló épületek használatával kapcsolatos, új, tűzmegelőzési szabályok ismertetése.

Időpont: 2016.06.27. 10.00 órától

Helyszín: Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Budapest XIV. kerület, Mogyoródi út 43. Szent Flórián terem

Hirdetmény
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2016 jún 20 - 09:09
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2016.07.02.-2016.07.03. Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611; 06 (30) 952-1512

2016.07.2016.09.-07.10. Dr. Krevenka Antal
2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181; 06 (30) 325-4527

2016.07.16.-2016.07.17. Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249; 06 (30) 299-2504

2016.07.23.-2016.07.24. Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616; 06 (30) 206-6137

2016.07.30.-2016.07.31. Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

2016.08.06.-2016.08.07. Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604
dr. Szakács Árpád
hatósági állatorvos

Hirdetmény
Feltoltve: 2016 jún 16 - 13:16
Tárgy: 2760 Nagykáta, Dózsa György út 3. szám alatti, 2334/1 helyrajzi számú ingatlan.

Integrált kormányzati ügyfélszolgálat (kormányablak) kialakításával összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. HIRDETMÉNY a meglévő épületben kormányablak kialakítására vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem ügyében.

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban Hivatal) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adom a tárgyi ingatlanra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt közigazgatási hatósági ügyben.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 80. § (3) bekezdése, 28/D. § -a, valamint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban Ngt.) 2. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a

Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási hatósági engedélyezési eljárásban a 2016. június 15-én kelt, BP-05/07/00322-8/2016. számú határozattal a használatbavételi engedélyt megadtam.

Az eljáró hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (1051 Budapest, József Nádor tér 10. szám) Az ügyintéző neve: Kosztyu Anikó/Korsós Csilla Az ügyintéző elérhetősége: Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (1051 Budapest, Sas u. 19. szám) Az ügy száma: BP-05/07/00322/2016. Az ügy tárgya: A meglévő épületben kormányablak kialakítására vonatkozó használatbavételi engedély iránti kérelem ügye. Kérelmező: Pest Megyei Kormányhivatal (1052 Budapest, Városház utca 7.) Az ügy jellegétől függő hatásterület: Jelen hatósági eljárásban hatásterület nem került megállapításra.

A tárgyi ügyben a Hivatal, mint I. fokú építésügyi hatóság 2016. június 15-én érdemi döntést hozott. A döntést hirdetményi úton közlöm. A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 1. napon. A döntésem a közléssel fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A fellebbezés benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya.

A hirdetmény az alábbi weboldalakon tekinthető meg:
www.magyarorszag.hu - www.kormanyhivatal.hu - www.nagykata.hu

Hirdetmény
Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Hirdetmény
Feltoltve: 2016 jún 16 - 12:36
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) 11/A. §-ban foglaltak szerint, a vadászati hatóság a 2016. március 31. és 2016. május 10. között kihirdetett ajánlások alapján hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A vadászati hatóság a határozatot (az ajánláshoz hasonlóan) a hirdetőtábláján, és elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján legalább harminc napra hirdetmény formájában közzéteszi. A vadászati hatóság kezdeményezi minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján a hirdetmény formájában való közzétételt, amelyet az önkormányzat tájékoztató jelleggel legalább harminc napra közzétesz.

Kérem, hogy az alábbi hivatkozásról letölthető, Önöket érintő hirdetmény(eke)t az önkormányzat hirdetőtábláján, illetve honlapján a fentiek szerint közzétenni és a közzétételről szóló igazolást 2016. július 25- ig Hivatalom részére elküldeni szíveskedjék.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/a-vadaszteruletek-hatarkijelolesevel-kapcsolatos-dontesek

A hirdetmény 2 részből áll: az adott vadászterületre vonatkozó határozatból és a mellékletet képező térképből.

A kormányhivatal honlapján található egy táblázat arról, hogy az önkormányzat mely vadászterület(ek) határával érintett.

Pest megyében 18 vadászterület érintett módosító javaslattal, amely vadászterületek határa a javaslatról szóló döntés jogerőre emelkedése, illetve érvényes módosító javaslat esetén az érintett felek tárgyalása után lesz megállapítva. Kérem, hogy a módosító javaslatokról szóló döntést, illetve a későbbiekben ezen vadászterületek határmegállapító határozatait is legyenek szívesek az érintett önkormányzatoknál hirdetmény formájában közzétenni. A módosító javaslatokkal kapcsolatos döntések is a fenti hivatkozásról tölthetőek le.

Hirdetmény
Pest Megyei Kormányhivatal

Oldal:       >>  

© 2008-2016 Nagykáta Város Önkormányzata