Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2017 dec 08 - 10:51
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 12-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvény terme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendeletalkotás a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról; a településképi bejelentési eljárásról
Előadó: polgármester

3./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: polgármester

4./ Egyebek
4/1. A képviselő-testület 2018. I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: polgármester
4/2. Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. hitelkeret biztosítása iránti kérelme
Előadó: polgármester
4/3. Nagykáta, Jászberényi út 90. szám alatti ingatlan Haszonkölcsön szerződése
Előadó: polgármester
4/4. Káta Hidro Kft.-nél könyvvizsgáló megbízása
Előadó: polgármester
4/5. Első lakáshoz jutók támogatása iránti kérelmek elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
4/6. Önkormányzati bérlakás iránti kérelem elbírálása
Előadó: Jogi, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

N a g y k á t a, 2017. december 8.
Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 08 - 09:41
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatásunk keretében Nagykátán 2018. január 1-től bevezetjük a házhoz menő csomagolási (sárga zsákos szelektív) hulladékok kéthetenkénti gyűjtését.

A mellékelt tájékoztatóban közöljük a 2018. januártól – áprilisig tartó időszakra a házhoz menő csomagolási hulladék, továbbá a zöldhulladék gyűjtési időpontjait körzet szerinti felosztásban. (A körzet szerinti beosztás nem változott!) A további időpontokat később közöljük!

Tájékoztató
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási NONPROFIT KFT.

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 dec 07 - 13:47
Használja helyesen a települési közkifolyókat télen is.

A téli hidegben nemcsak a vízmérőkre, a csövekre és egyéb szerelvényekre érdemes odafigyelni, hanem a közkifolyók helyes téli használatára is.


A közkifolyó szabályos és hosszú távú működése érdekében figyeljen arra, hogy a nyomókart minden esetben teljesen (ütközésig) nyomja le. Lehetőség szerint minden alkalommal nagyobb mennyiségű vizet vételezzen egyszerre.

Ha a közkifolyó elfagyott, tilos azt tűzzel, gázlánggal, egyéb módon kiolvasztani! Ez további károkat okozhat, nehezíthetve, késleltetve a javítását.

Amennyiben rendellenességet észlel a közkifolyó működésében és környékén, kérjük, jelezze mielőbb az alábbi elérhetőségeinken:

- A TRV Zrt. éjjel-nappal hívható ingyenes központi műszaki hibabejelentőjén: +36 80/205-157
- személyesen az ügyfélszolgálati irodáinkban

- e-mailben az ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu. címen

- valamint a Call Centerünk +36 40/180-124-es telefonszámán.

Ne feledje, az ivóvíz élelmiszer! A települési közkifolyók rendeltetésszerű használata a téli időszakban is a szolgáltató és a felhasználó közös érdeke!

Szolnok, 2017.12.01.

Tájékoztató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 dec 05 - 19:33
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (XII….) a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. december 5.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. december 5.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 dec 05 - 19:25
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (XII….) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. december 5.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. december 5.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Gyermekvédelmi Jelzőrendszeri Készenléti Szolgálat
Feltoltve: 2017 dec 01 - 07:26
2017. december 1-jétől a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot működtet.

A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget nyújt, vagy ilyen segítséget mozgósít.

A készenléti szolgálat telefonszáma: 06-30-487-3586

A készenléti telefonszám hívható:
Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 0.00-7.30, 16.30-24.00
Pénteken: 0.00-7.30, 14.00-24.00
Szombat, vasárnap: 0.00-24.00

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége. Segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani.

A szám normál díjas tarifával hívható, nem ingyenes.

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 nov 30 - 14:05
Védekezzen időben a vízóra és a belső hálózat elfagyása ellen.

A hideg beköszöntével a vízmérők, a csövek és egyéb szerelvények elfagyása bosszúságot és előre nem várt jelentős költségeket okozhatnak felhasználóink számára. Mindezek azonban kellő odafigyeléssel megelőzhetőek!

Felhasználói teendők mérőelfagyás esetén
- Vízmérő-elfagyás észlelése esetén haladéktalanul értesítse a TRV Zrt. munkatársait az ingyenesen hívható műszaki hibabejelentő telefonszámon: +36 80/205-157!
- Ellenőrizze, hogy a vízmérő előtti elzáró csap nyitva van-e. Amennyiben igen, próbálja elzárni, a további vízelfolyás megelőzése érdekében.

A Vízmérők rendszeres ellenőrzése és a vízórán belüli hálózat karbantartása, a hazai törvények alapján a Felhasználó feladata. A vízóra, illetve a belső rendszer elfagyása, hibái miatt fellépő vízóracsere és vízelfolyás költsége a Felhasználót terheli!

Hogyan védekezzen a vízi közművek elfagyása ellen?
1) Legfontosabb teendő az elfagyás megelőzése érdekében lakott épületekben:
- Pótolja az esetlegesen sérült vagy hiányzó vízóra akna fedőlapját
- Szigetelje megfelelően az vízmérőakna oldalát, födémszerkezetét és a fedőlapját.
- Gondoskodjon az akna környékének feltöltéséről, a levegőáramlás megakadályozásáról
- Rendszeresen ellenőrizze – különösen fagyos időszakban- a vízóra és az akna állapotát

2) Teljes körű víztelenítés nem lakott épületekben:
- A télen nem lakott épületek, üdülők vízvédelme érdekében zárja el a vízóra előtti elzáró szelepet is. A vízóra után lévő leürítő szelepet - ha van beépítve- fordítsa megfelelő állásba, hogy a rendszerből lefolyjon a benne lévő víz.
- Zárja el a kerti csapok téli fagyelzáróját teljes ütközésig és nyissa ki a kerti csap csaptelepét. Ezzel a fagyelzáró ürítőjén a kerti csap függőleges ágából leürül a benne lévő víz. Ez a leürülés egy halkan hallható szivárgási zajjal jár, ami a kerti csaphoz hajolva könnyen hallható. A leürülés 1-2 percet vesz igénybe, ezután a szivárgási zaj meg kell, hogy szűnjön.
Kérjük, ezt ellenőrizze le, mert ellenkező esetben a fagycsap folyamatos ürítő állásban maradhat, ami további vízelfolyást eredményezhet.
- Víztelenítse az épületen belül található berendezéseket (engedje ki a vizet a bojlerből, WC tartályból, esetleges egyéb berendezésekből)
- Télen rendszeresen, nagy fagyok esetén különösen, ellenőrizze a használaton kívüli ingatlanokat, ezzel megelőzve az ivóvíz elfolyását, valamint az épület és berendezések esetleges elfagyását

A vizes szakemberek tapasztalata, hogy a csőtörések száma a téli időszakban 10-15%-kal magasabb, mint nyáron. Ne feledje, a fagykár okozta káros vízelfolyás megelőzése a Felhasználó és a Szolgáltató közös érdeke!

Szolnok, 2017.11.30.

Tájékoztató
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 29 - 13:15
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykátai Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018.02.01.-2023.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György utca 15/A.
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 9.
Pest megye, 2760 Nagykáta, Jászberényi út 92.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetőjének feladata a könyvtári és a közművelődési intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése. A gazdálkodással kapcsolatos feladatait az államháztartási törvény tartalmazza. A takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-és hosszútávú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása. Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban és a fenntartói döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. Aktualizálja az intézmény SZMSZ-ét és az intézmény más kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit. Közművelődési tevékenység területén az intézmény jelentős feladatot lát el a városi rendezvények megszervezésében. Gondoskodik a dolgozók szakmai továbbképzéséről. Kezdeményezi és irányítja a szakmai pályázatokon való részvételt, közreműködik a fenntartó által készítendő pályázatokon.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2017 nov 23 - 12:04
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 28-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A Nagykátai Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
Előadó: polgármester

3./ Beszámoló Nagykáta Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1-9 havi teljesítéséről
Előadó: polgármester

4./ Döntés „Nagykáta város közlekedési infrastruktúrájának javítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
Előadó: polgármester

5./
„Nagykáta város közlekedés infrastruktúrájának javítása” projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

6./ „Bölcsőde építése Nagykátán” projekt közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

7./ 166/2016. (V.24.) számú képviselő-testületi határozat módosítása (Bölcsőde építése Nagykátán)
Előadó: polgármester

8./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok 2017. évi rendkívüli támogatására a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Gondozási Központban foglalkoztatottak bérének támogatására
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 22 - 14:33
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. Ellátandó feladatok: birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés, közreműködés házasságkötésnél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 22 - 14:29
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 nov 21 - 13:50
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ Járási Csoport pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Petőfi utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Tanácsadás gyermekek és családjaik számára, együttműködés az intézmény esetmenedzsereivel és a járás családsegítőivel, részvétel az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 nov 21 - 07:33
Tisztelt Nagykátai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 11/2014. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelet alapján az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát, vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát (továbbiakban együtt: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. Az utcanév házankénti feltüntetése nem kötelező. A házszámtábláról és annak kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

Ezúton kérem Önöket, hogy az ingatlanok pontos beazonosíthatósága érdekében - aki ezidáig még nem tette meg - szíveskedjen eleget tenni az önkormányzati rendelet előírásainak és ingatlanára a házszámot kihelyezni.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!
Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Sajtóközlemény
Feltoltve: 2017 nov 17 - 13:49
2017.11.17.
NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ELKÉSZÜLTEK NAGYKÁTA VÁROS KÖZÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSAI


Befejeződtek Nagykáta Város önkormányzati tulajdonú épületeinek épületenergetikai korszerűsítései. A beruházás teljes költsége több mint 237 millió forint volt, amelyet az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásával valósítottak meg.

A napokban fejeződött be a Mátray Gábor Általános Iskola Régi és Új épülete, az „Epresi” Iskola épülete, a volt MHSZ épülete és a Művelődési Központ épületének épületenergetikai korszerűsítése, amelynek célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint a hőveszteség csökkentése volt. Az elmúlt hónapok munkálatai során, az épületeken a külső nyílászárókat korszerű műanyag nyílászárókra cserélték, valamint utólagos homlokzati és födém szigetelés került az épületekre. Továbbá mind a négy intézményen napelemes rendszer került kiépítésre.

A munkálatok azért váltak szükségessé mivel az épületek az elmúlt évtizedekben elhasználódtak és már nem felelnek meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. A felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási költségek, és sokkal gazdaságosabban lesznek üzemeltethetők az épületek. Emellett az is fontos szempont, hogy az alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökkeni fog a károsanyag-kibocsátás is, így az eddiginél is többet tesznek a környezet védelméért.

A munkálatok végeztével Nagykáta Városa négy olyan intézménnyel bővült, amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít.

A projektről bővebb információt a www.nagykata.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
2761 Nagykáta, Dózsa György út 2.
Telefon: 06-29/641-100
E-mail: titkarsag@nagykata.hu

Sajtóközlemény
Oldal:       >>  

© 2017 Nagykáta Város Önkormányzata