Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2016 máj 26 - 08:51
Meghívó gyereknap alkalmából szervezett rendezvényre:

Időpontja: 2016. május 29. vasárnap
Helyszín: Nagykáta-Művelődési Központ és az előtte lévő park

Fellépők: városi óvodák, iskolák, művelődési központ csoportjai, bűvész és a ki mit tud? győztesei

Büfé, modellezők, mediball, kézműves foglalkozások, arcfestés, horgászat, ugráló vár, vetélkedő, aszfaltrajz, kirakodó vásár.

13.00 Szotyola zenekar
13.30 Játszótér átadás, a játszóteret átadja: Dorner Gábor polgármester
16.00 Bergengóc zenegóc "zenés-mesekönyv"
18.00 Zsákbamacska

Meghívó
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2016 máj 25 - 11:25
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pályázati felhívás-t tesz közzé a Jászsági Szuperinfóban és a város honlapján az alábbiak szerint:

Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a főépületben lévő 50 m2 nagyságú Büfé üzlethelységet és az előtte lévő 56 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2016. június 15. – 2018. december 31.

A bérlet idejére a nyertes pályázó előre, a szerződéskötéssel egyidőben 500.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára.

A megajánlott minimális pályázati összeg: nettó 1.250.000.- Forint/év. A 2016. évi bérleti díj időarányosan csökkentett összege: nettó 900.000.- Forint. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik.

Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan. A 2016. évi bérleti díj június 30. és augusztus 31. napjáig bezáróan esedékes.

A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a BÜFÉ folyamatos üzemeltetésére.

A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2016. június 10-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 máj 24 - 13:46
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése a Polisz/ASP integrált számviteli rendszerrel. Kintlévőségek tételes nyilvántartása, fizetési felszólítások kiküldése. Kötelezettségek utalványoztatása, igazoltatása, érvényesíttetése és teljesítése banki terminálon keresztül. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, közreműködés az időszakos és év végi beszámolók összeállításában. NAV felé bevallások benyújtása. Egyéb jogszabály szerint kötelező analitikus nyilvántartások vezetése.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 máj 23 - 10:53
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség,

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2016 máj 20 - 07:11
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 24-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás)
Előadó: polgármester

3./ 2014. évi költségvetési éves beszámoló és zárszámadási rendelet utólagos könyvvizsgálatának eredményéről beszámoló
Előadó: polgármester

4./ 2015. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadása
Előadó: polgármester

5./ Káta Hidro Kft. beszámolójának jóváhagyása
Előadó: polgármester

6./ Káta Sport Nonprofit Kft. beszámolójának jóváhagyása
Előadó: polgármester

7./ Nagykáta Városi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. beszámolójának és üzleti tervének jóváhagyása
Előadó: polgármester

8./ Beszámoló Nagykáta város 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
Előadó: jegyző

9./ A Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2016 máj 17 - 12:32
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2016.06.04.-2016.06.05. Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249; 06 (30) 299-2504

2016.06.11.-2016.06.12. Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616; 06 (30) 206-6137

2016.06.18.-2016.06.19. Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

2016.06.25.-2016.06.26. Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

2016.07.02.-2016.07.03. Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611; 06 (30) 952-1512
dr. Szakács Árpád

Hirdetmény
Feltoltve: 2016 máj 10 - 07:55
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. június 9-én csütörtökön - karbantartás miatt - a Nagykátai Kormányablakban az ügyfélfogadás szünetel.

Türelmüket és szíves megértésüket köszönjük!

Hirdetmény
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 máj 02 - 13:12
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézményvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.20.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor utca 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak-, valamint demens betegek tartós bentlakásos ellátása, időskorúak-, valamint demens betegek átmeneti ellátása és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) vonatkozásában a szakszerű működés és a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, - a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, - a költségvetési szervek vezetői számára előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, - egyéb vezetői és a munkáltatói feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 máj 02 - 09:21
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonában álló Mercedes Sprinter 906 KA 50 típusú autóbuszt.

Az autó adatai:
Gyártmány: Mercedes
Modell: Sprinter 906 KA 50

Általános adatok:
Évjárat: 2010
Állapot: megkímélt, sérülésmentes

Jármű adatok:
Kilométeróra állása: 28.471 km
Szállítható személyek száma: 17+1 fő

Motor adatok:
Üzemanyag: dízel
Hengerűrtartalom: 2143 cm³
Teljesítmény: 120 kW

Okmányok:
Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányok, műszaki érvényesség: 2016. május, de friss műszaki vizsgával kerül átadásra

Egyéb:
Önkormányzati tulajdonú, nagyon megkímélt állapotú.

Minimum vételár (nettó): 7.976.000 Forint.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése alapján a vagyonelem csak és kizárólag természetes személy vagy átlátható szervezet részére értékesíthető. A nem természetes személy ajánlattevőnek ajánlatában ezen feltétel teljesüléséről nyilatkoznia szükséges.

A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

Vételi ajánlatokat papíralapon 2016. május 31-én 12 óráig lehet benyújtani zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve a Nagykáta, Dózsa György út 2. (6-os bejárat emelet, Titkárság) szám alatt.

A pályázatok elbírálására 2016. június 6-ig kerül sor. A vételárat egy összegben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára történő átutalással.

Érdeklődni: Akantisz Miklós Városgazdálkodási szervezet igazgatójánál a 06-30/663-8432 telefonszámon lehet

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az eljárás lezárását követően az adásvételi szerződés aláírására.
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 26 - 08:17
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.06.01-2019.08.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése az ASP integrált számviteli rendszerrel. Kintlévőségek tételes nyilvántartása, fizetési felszólítások kiküldése. Kötelezettségek utalványoztatása, igazoltatása, érvényesíttetése és teljesítése banki terminálon keresztül. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, közreműködés az időszakos és év végi beszámolók összeállításában. NAV felé bevallások benyújtása.


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 25 - 14:03
Hagyományainkhoz híven Nagykáta Város Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz!

A mozgalom célja, hogy a szemétgyűjtési akció keretében egy tavaszi nagytakarítást tartsunk, és közös összefogással együtt tisztítsuk meg szűkebb-tágabb környezetünket.

A szemétgyűjtési akció időpontja: 2016. április 29. (péntek) reggel 8.00 óra

Találkozó a Tájház előtti parkolóban.

Tegyük együtt tisztábbá városunkat! Kérem csatlakozzon Ön is a szemétgyűjtési akcióhoz!

Felhívás
Dorner Gábor
polgármester

Meghívó
Feltoltve: 2016 ápr 25 - 12:07
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait a városi majális és főzőversenyre.

Időpontja: 2016. 04. 30. szombat

Helyszín: Termál Strand

10.30 Ünnepélyes megnyitó

- Városi óvodák, iskolák, civil szervezetek műsora
- Kézműves bemutatók
- Főzőverseny
- Tápiómente Táncegyüttes műsora
- III. Nagykátai Járási Nyugdíjas Találkozó és Főzőverseny

21.00 Tűzijáték

Részletes program a mellékletben található.

Meghívó
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 25 - 11:04
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. (Birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvvezés)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2016 ápr 22 - 12:45
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 26-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A város 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester

3./ Rendelet alkotás a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester

4./ Sportcélú pályázati kiírás elbírálása
Előadó: polgármester

5./ Nagykáta, 0229 hrsz-ú szövetkezeti földhasználati joggal rendelkező
út részarány-tulajdonú földek kiadásának lezárása előtti önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Előadó: polgármester

6./ Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előadó: polgármester

7./ Nagykáta Város Önkormányzatának szabályzata a közbeszerzési eljárás lefolytatásához nem kötött beszerzések eljárási rendjéről és a közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: polgármester

8./ LSF-110 forgalmi rendszámú Mercedes Sprinter autóbusz értékesítésre kijelölése
Előadó: polgármester

9./ Egyebek

N a g y k á t a, 2016. április 21.

Dorner Gábor
polgármester

Oldal:       >>  

© 2008-2016 Nagykáta Város Önkormányzata