Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 márc 27 - 12:56
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagykáta Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) rendelet 4. mellékletében meghatározott 6.500.000 Ft értékű sportcélú támogatásnak a Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek, szakosztályok részére történő odaítélése céljából az alábbi döntést hozza:

A 6.500.000 Forint keretösszeg felhasználására, a helyi sportélet támogatására a Képviselő-testület nyilvános pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket elsősorban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg.

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatás odaítélése céljából az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:
„Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek szakosztályok számára. Látványsportágak esetén a támogatás odaítélésének feltétele, hogy a szakosztály TAO-s pályázati kiírásra is nyújtson be pályázatot. A pályázatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának célját: konkrét programot vagy lehetőség van a pályázó szervezet éves működéséhez kérni a támogatást.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2015 márc 27 - 09:27
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait az 1849. április 4-i tápióbicskei csata 166. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségünkre.

Időpontja: 2015.04.04. szombat

Részletes program a mellékletben található.

Nagykáta és Tápióbicske Önkormányzata
Tápióbicske Barátainak Köre

Meghívó
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 márc 27 - 09:14
Rókák tavaszi veszettség elleni orális immunizálása céljából, Pest megye Dunától keletre eső területén belül, az alábbi települések teljes területére, a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelek el.

A csalétek vakcina kiszórásának időpontja: 2015. március 28. és április 02. közötti időszak

Tájékoztató
Dr. Kapp Péter
járási főállatorvos

Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 márc 26 - 15:19
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé 2015. március 25-i hatállyal:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: egyfordulós nyilvános pályázat

4.) A pályázat tárgya: a Nagykáta 1341. hrsz, 1229 m2 nagyságú beépített terület művelési ágú ingatlanát. Az ingatlant a belterület 1341/A hrsz-ot illető földhasználati jog terheli, önálló építmény földhasználati jog alapján.
Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Polgármesteri Hivatalban Farkas Tibor mb. irodavezetőnél megtekinthetők.
A minimum vételár: 1.230.000.-Ft+ÁFA.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta, Dózsa György út 2. 2015. április 30. 12 óra

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: A zárt borítékon kizárólag csak a pályázat megnevezése szerepelhet:„Nagykáta, 1341. hrsz-ú ingatlan értékesítése”
A pályázatot két eredeti példányban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton.”
A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános bontási időpont előtt nem bontható fel.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 márc 26 - 15:14
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé 2015. március 25-i hatállyal:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

3.) A pályázat jellege: egyfordulós nyilvános pályázat

4.) A pályázat tárgya: a Nagykáta, 0508/9 hrsz, 4316 m2 nagyságú kivett mocsár művelési ágú és a Nagykáta 0508/10 hrsz, 2877 m2 nagyságú kivett mocsár művelési ágú ingatlanait. Az ingatlanok csak együttesen értékesíthetők.
Az ingatlanra vonatkozó szabályozási előírások a Polgármesteri Hivatalban Farkas Tibor mb. irodavezetőnél megtekinthetők.
A vételár alapterület arányosan oszlik meg. A Nagykáta 0508/9. hrsz-ú kivett mocsár minimum vételára: 108.000 Ft+ÁFA; a Nagykáta 0508/10. hrsz-ú kivett mocsár minimum vételára: 72.000 Ft+ÁFA. A két ingatlan együttes minimum vételára: 180.000.-Ft+ÁFA.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta, Dózsa György út 2. 2015. április 30. 12 óra

6.) Az ajánlatok benyújtásának módja: A zárt borítékon kizárólag csak a pályázat megnevezése szerepelhet:„Nagykáta, 0508/9 és 0508/10. hrsz-ú ingatlanok értékesítése”
A pályázatot két eredeti példányban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve személyesen a Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet vagy postai úton.”
A benyújtott ajánlatot tartalmazó zárt boríték a nyilvános bontási időpont előtt nem bontható fel.


[ Teljes cikk ... ]
Hirdetmény
Feltoltve: 2015 márc 26 - 07:54
Nagykáta Városi Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendje a 2015/2016. nevelési évre.

Nagykáta Város Önkormányzata a fenntartásában működő Nagykáta Város Napközi Otthonos Óvoda beiratkozási rendjét a 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan, az alábbiak szerint határozza meg:

1/ Beiratkozás időpontja: 2015. április 27-től – április 29-ig munkanapokon
8-16 óra között lehet beíratni az intézményvezetőnél.

2/ A beiratkozás helye: 2760 Nagykáta, Czakó András u. 1.

3/ A nevelési év 2015. szeptember 1. napjától 2016. augusztus 31. napjáig tart.

4/ Az óvoda felvételi körzete Nagykáta város közigazgatási területére terjed ki.

5/ Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban.


[ Teljes cikk ... ]
Sajtóközlemény
Feltoltve: 2015 márc 25 - 07:33
NAPKOLLEKTOROS RENDSZER TELEPÍTÉSE AZ 1000 ADAGOS GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA ÉS A VÁROSI ÓVODA CZAKÓ ANDRÁS ÚTI TELEPHELYÉN.

Nagykáta Város Önkormányzata 7 550 531 Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a KMOP 3.3.3-13 kódjelű, Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése (Közép-Magyarország) című pályázati kiírás keretében. A projekt eredményeként napkollektoros rendszer került telepítésre az önkormányzat tulajdonában lévő Gyermekélelmezési Konyha épületére.

A 100%-os támogatású pályázati forrás segítségével valósulhatott meg a nagykátai 1000 Adagos Gyermekélelmezési Konyha és Városi Óvoda energetikai fejlesztése. Az intézménynek jelentős melegvíz igénye van, amely komoly költségeket jelentett az önkormányzat számára. Az utóbbi évek energiaárainak jelentős növekedése további anyagi terhelést jelentett az önkormányzat számára.

A beruházás fő célja volt, hogy az intézmény számára biztosítható legyen a meleg víz ellátás, ezzel a fűtés korszerűsítése is. A korábban használatos kazán használata során rendkívüli pazarlás volt tapasztalható, de az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a költséghatékonyság növekedett.

Továbbá a megújuló energia felhasználásának növelésével a káros anyag kibocsátásának csökkenése is prognosztizálhatóvá vált. A hosszú távú célok között szerepel, hogy az intézmény látogatóinak és dolgozóinak javuljanak az élet- és munkakörülményei, valamint a fenntarthatóság irányába fejlődő életforma kialakításának elősegítése is.

A projekt keretében egy 2 darab VSE5x2 AR, VarioSol E – antireflex Winkler Solar beépíthető nagyfelületű sík kollektor került telepítésre. A rendszer segítségével körülbelül 11%-kal tudják csökkenteni az energiafelhasználást, s így éves szinten 450 000 forint körüli összeget tudnak spórolni. Ezen kívül az üvegházhatású gázok kibocsátása éves szinten várhatóan 3,86 tonnával fog csökkenni.

Sajtóközlemény
Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2015 márc 23 - 09:10
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2015.04.04.-04.06.
Dr. Krevenka Antal
2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181
06 (30) 325-4527

04.11.-04.12.
Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249
06 (30) 299-2504

04.18.-04.19.
Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616
06 (30) 206-6137

04.25.-04.26.
Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604
dr. Szakács Árpád

Meghívó
Feltoltve: 2015 márc 19 - 20:32
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 24-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Beszámoló Nagykáta Város Közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Városi Rendőrkapitány

3./ Beszámoló Nagykáta Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi tevékenységéről
Előadó: Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltség-vezetője

4./ Rendelet alkotás a gyermek étkeztetés térítési díjáról és a szociális és gyermekjóléti alapellátások keretében biztosított szolgáltatásokról, intézményi térítési díjainak megállapításáról
Előadó: polgármester

5./ Nagykáta Város Önkormányzata Gazdasági Programjának elfogadása
Előadó: polgármester

6./ Térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: polgármester

7./ A nagykátai gyógyfürdő igénybevételéről és a strandfürdő igénybevételéért fizetendő díjak felülvizsgálata
Előadó: polgármester

8./ Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyása felülvizsgálata
Előadó: polgármester

9./ Sportcélú támogatásra pályázat kiírása
Előadó: polgármester

10./ Egyebek


[ Teljes cikk ... ]
Szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés
Feltoltve: 2015 márc 17 - 10:14
Az alábbi melléklet tartalmazza a 2015. március 5-től hatályos szabályozást a szabadtéri tűzgyújtásról és tűzmegelőzésről.

Jogszabály kivonat
Kérelem minta
Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2015 márc 12 - 11:05
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi
állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az
állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat
keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton,
Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2015.02.28.-03.01.
Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

03.07.-03.08.
Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616
06 (30) 206-6137

03.14.-03.15.
Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

03.21.-03.22.
Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611
06 (30) 952-1512

03.28.-03.29.
Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249
06 (30) 299-2504

dr. Szakács Árpád

Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal