Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 júl 03 - 20:14
Az alábbi melléklet szakmai ajánlásokat és tanácsokat tartalmaz hőhullámok idejére.


Tájékoztató
Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2015 jún 30 - 20:37
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2015.07.04.-07.05.
Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616
06 (30) 206-6137

2015.07.11.-07.12.
Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

2015.07.18.-07.19.
Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

2015.07.25.-07.26.
Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249
06 (30) 299-2504

dr. Szakács Árpád

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 jún 30 - 12:30
Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése értelmében július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők napja, amely munkaszüneti nap, ezért a hivatal ezen a napon zárva tart.

Ügyfeleinket július 2-től, a megszokott ügyfélfogadási rendben fogadjuk.

Megértésüket köszönjük!
Karsainé Magyar Ildikó sk.
jegyző

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Feltoltve: 2015 jún 24 - 12:53
A parlagfű-mentesítési programban a járási hivatalok földhivatali osztályai (továbbiakban: földhivatalok) is részt vesznek, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján, melynek értelmében a földhivatalok feladata a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a bemért területek adatainak továbbítása a közérdekű védekezés elrendelésére jogosult növényvédelmi hatóság felé.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

A föld használója illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon, a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést június 30. napját követően a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv alapján végzik együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakossággal.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 jún 24 - 12:43
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pályázati felhívás-t tesz közzé a Nagykátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján az alábbiak szerint:

„Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Sportcsarnokban lévő 20 m2 területű Büfé üzlethelységet 1 db beépített büfé pulttal és 1 db hűtőszekrénnyel.

A bérlet időtartama: 2015. szeptember 1. – 2016. június 15.

A bérlet idejére a nyertes pályázó 100.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára.

A megajánlott minimális bérleti díj összege: 100.000.- Forint+ÁFA. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében előre köteles megfizetni.

A bérlő kötelezettséget vállal a Sportcsarnokban lévő rendezvények ideje alatt a BÜFÉ folyamatos üzemeltetésére.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2015. július 31-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2761 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 jún 24 - 12:37
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: egyfordulós nyilvános pályázat

4.) A pályázat tárgya: Nagykáta, 1009 és 1010/3 hrsz.-ú kivett vásártér megnevezésű ingatlanok értékesítése. A Nagykáta 1009 hrsz. 1.4672 m2 nagyságú terület, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 1183 m2 területen. A Nagykáta 1010/3 hrsz. 1.4363 m2 nagyságú terület, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 232 m2 területen.

Az ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások a Polgármesteri Hivatalban Farkas Tibor irodavezetőnél megtekinthetők.

Az ingatlanok minimum vételára együttesen: 70.000.000-Ft+ÁFA.
Ajánlatot a két ingatlanra csak együttesen lehet tenni.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató szúnyoggyérítésről
Feltoltve: 2015 jún 23 - 15:57
http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/2923-a-heten-kezdodik-a-kozponti-szunyoggyerites

Ügyfélszolgálat: 06-1/ 469-4105

Huszár-Madarász Zsuzsanna tű. fhdgy.
polgári védelmi felügyelő
06/20 2712 712

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 jún 23 - 15:43
Tisztelt Nagykátai lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a csatorna II. ütemében érintett ingatlanok esetében az "élőrekötések" kivitelezését megkezdte a vállalkozó. Nagykátán a Geo Bau Nagy Kft. és alkalmazottai, illetve megbízottai végzik a munkálatokat.Kérjük szíves közreműködésüket a munkálatok gyors elvégzésének biztosításához.

Tisztelettel:
Dorner Gábor
polgármester

Meghívó
Feltoltve: 2015 jún 19 - 13:32
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 23-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2. / A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: polgármester

3./ A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról rendeletalkotás (zárszámadás)
Előadó: polgármester

4./ Rendelet alkotás a helyi adóügyek elektronikus ügyintézésére érvényes eljárási szabályokról
Előadó: polgármester

5./ Rendelet alkotás az elektronikus ügyintézés helyi szabályozásáról
Előadó: polgármester

6./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának és a közutak, közterületek felbontásáról, közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló rendeletek módosítása
Előadó: polgármester

7./ Pályázat kiírása a Nagykáta 1009 és 1010/3 hrsz. alatti ingatlanok értékesítésére
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2015 jún 17 - 15:54
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre a közutak, közterületek felbontásáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2015. (VI…..) önkormányzati rendelet tervezetet.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2015. június 17.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2015. június 17.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor s.k.
polgármester

A HAJT-A Csapat Egyesület júniusi hírei
Feltoltve: 2015 jún 13 - 17:06
Tisztelt Ügyfeleink!

A 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet értelmében az egyes vidékfejlesztési támogatásokra irányadó 2015. május 31-i megvalósítási és utolsó kifizetési kérelem benyújtási határidők meghosszabbodnak. Kérjük, hogy a módosításokat minden, pályázati megvalósításban jelenleg is érintett ügyfelünk tekintse át, mivel nem egységesen, hanem rendeletenként eltérően módosulnak a határidők.

A mellékletben kiemelünk néhány, a térségünk fejlesztéseit leginkább érintő határidő-módosítást.

A módosító rendelet elérhetősége: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK15079.pdf

Várjuk projektötleteiket a 2014-2020-as európai uniós időszak LEADER tervezéséhez, térségünk Helyi Fejlesztési Tervének megalkotásához. Kérjük akciócsoportunk önkormányzatait, egyházait, nonprofit szervezeteit, mikro-, kis- és középvállalkozásait, őstermelőit, természetes személyeit, akik a HAJT-A Csapat Egyesület illetékességi területén kívánnak fejlesztéseket megvalósítani, hogy projektötleteiket juttassák el munkaszervezetünkhöz. Projektötleteik leírásához a honlapunkon található projekt adatlap formanyomtatványt javasoljuk (http://hajtacsapat.hu/hirek.html).

Projektötleteiket leadhatják személyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetik – a legkézenfekvőbb módon – elektronikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).

A HAJT-A Csapat Egyesület júniusi hírei

Faragó Júlia
HAJT-A Csapat Egyesület
munkaszervezet-vezető
Honlap: http://hajtacsapat.hu/
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu
Telefon: 06-53-787-908, 06-53-787-909
Fax: 06-53-787-912

Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata