Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 máj 02 - 13:12
Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kistérségi Gondozási Központ, Nagykáta intézményvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.06.20.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Petőfi Sándor utca 4/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény alaptevékenységébe tartozó szolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, időskorúak-, valamint demens betegek tartós bentlakásos ellátása, időskorúak-, valamint demens betegek átmeneti ellátása és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) vonatkozásában a szakszerű működés és a magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, - a jogszabályokban és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok kidolgozása, - a költségvetési szervek vezetői számára előírt pénzügyi gazdasági feladatok és jogkörök felelősségteljes ellátása, - egyéb vezetői és a munkáltatói feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 máj 02 - 09:21
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete értékesítésre meghirdeti a tulajdonában álló Mercedes Sprinter 906 KA 50 típusú autóbuszt.

Az autó adatai:
Gyártmány: Mercedes
Modell: Sprinter 906 KA 50

Általános adatok:
Évjárat: 2010
Állapot: megkímélt, sérülésmentes

Jármű adatok:
Kilométeróra állása: 28.471 km
Szállítható személyek száma: 17+1 fő

Motor adatok:
Üzemanyag: dízel
Hengerűrtartalom: 2143 cm³
Teljesítmény: 120 kW

Okmányok:
Okmányok jellege: Érvényes magyar okmányok, műszaki érvényesség: 2016. május, de friss műszaki vizsgával kerül átadásra

Egyéb:
Önkormányzati tulajdonú, nagyon megkímélt állapotú.
Minimum vételár: 7.976.000 Forint.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése alapján a vagyonelem csak és kizárólag természetes személy vagy átlátható szervezet részére értékesíthető. A nem természetes személy ajánlattevőnek ajánlatában ezen feltétel teljesüléséről nyilatkoznia szükséges.

A pályázat nyertese a legmagasabb vételárat megajánló pályázó.

Vételi ajánlatokat papíralapon 2016. május 31-én 12 óráig lehet benyújtani zárt borítékban Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesterének címezve a Nagykáta, Dózsa György út 2. (6-os bejárat emelet, Titkárság) szám alatt.

A pályázatok elbírálására 2016. június 6-ig kerül sor. A vételárat egy összegben kell megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára történő átutalással.

Érdeklődni: Akantisz Miklós Városgazdálkodási szervezet igazgatójánál a 06-30/663-8432 telefonszámon lehet

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az eljárás lezárását követően az adásvételi szerződés aláírására.
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 26 - 08:17
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője gazdasági ügyintéző, könyvelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2016.06.01-2019.08.31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet Pénzügyi és számviteli feladatkör II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Szállítói és vevői számlák nyilvántartásba vétele, kontírozása és könyvelése az ASP integrált számviteli rendszerrel. Kintlévőségek tételes nyilvántartása, fizetési felszólítások kiküldése. Kötelezettségek utalványoztatása, igazoltatása, érvényesíttetése és teljesítése banki terminálon keresztül. A Magyar Államkincstár felé beküldendő jelentések naprakészségének folyamatos biztosítása, közreműködés az időszakos és év végi beszámolók összeállításában. NAV felé bevallások benyújtása.


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 25 - 14:03
Hagyományainkhoz híven Nagykáta Város Önkormányzata az idei évben is csatlakozott a TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióhoz!

A mozgalom célja, hogy a szemétgyűjtési akció keretében egy tavaszi nagytakarítást tartsunk, és közös összefogással együtt tisztítsuk meg szűkebb-tágabb környezetünket.

A szemétgyűjtési akció időpontja: 2016. április 29. (péntek) reggel 8.00 óra

Találkozó a Tájház előtti parkolóban.

Tegyük együtt tisztábbá városunkat! Kérem csatlakozzon Ön is a szemétgyűjtési akcióhoz!

Felhívás
Dorner Gábor
polgármester

Meghívó
Feltoltve: 2016 ápr 25 - 12:07
Tisztelettel meghívjuk Önt, családját és barátait a városi majális és főzőversenyre.

Időpontja: 2016. 04. 30. szombat

Helyszín: Termál Strand

10.30 Ünnepélyes megnyitó

- Városi óvodák, iskolák, civil szervezetek műsora
- Kézműves bemutatók
- Főzőverseny
- Tápiómente Táncegyüttes műsora
- III. Nagykátai Járási Nyugdíjas Találkozó és Főzőverseny

21.00 Tűzijáték

Részletes program a mellékletben található.

Meghívó
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 25 - 11:04
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyzői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. (Birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvvezés)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2016 ápr 22 - 12:45
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 26-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A város 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester

3./ Rendelet alkotás a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó: polgármester

4./ Sportcélú pályázati kiírás elbírálása
Előadó: polgármester

5./ Nagykáta, 0229 hrsz-ú szövetkezeti földhasználati joggal rendelkező
út részarány-tulajdonú földek kiadásának lezárása előtti önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Előadó: polgármester

6./ Ceglédi Szakképzési Centrum Nagykátai Ipari Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése
Előadó: polgármester

7./ Nagykáta Város Önkormányzatának szabályzata a közbeszerzési eljárás lefolytatásához nem kötött beszerzések eljárási rendjéről és a közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: polgármester

8./ LSF-110 forgalmi rendszámú Mercedes Sprinter autóbusz értékesítésre kijelölése
Előadó: polgármester

9./ Egyebek

N a g y k á t a, 2016. április 21.

Dorner Gábor
polgármester

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 22 - 12:36
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet Építésügyi igazgatási területen II. besorolási osztályban építésügyi nyilvántartások vezetése munkakör

Ellátandó feladatok:
Az I. fokú építéshatóság és az önkormányzat hatáskörébe tartozó adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, nyilvántartások vezetése, egyéb műszaki jellegű feladatokban való részvétel (egyes műszaki feladatok ellátásának támogatása). Az önkormányzat és a jegyző műszaki jellegű feladatainak ellátásában való részvétel.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 22 - 12:33
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.


[ Teljes cikk ... ]
Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2016 ápr 19 - 08:36
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az állattartókat, hogy állat egészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2015.04.30.-2015.05.01. Dr. Grónás Tibor
2252 Tóalmás, Deák F. u. 5.
06 (29) 426-616; 06 (30) 206-6137

2015.05.07.-2015.05.08. Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

2015.05.14.-2015.05.16. Dr. Felde István
2765 Farmos, Viola u. 23.
06 (20) 941-0568

2015.05.21.-2015.05.22. Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611; 06 (30) 952-1512

2015.05.28.-2015.05.29. Dr. Krevenka Antal
2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181; 06 (30) 325-4527

2015.06.04.-2015.06.05. Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249; 06 (30) 299-2504
Tájékoztató
Feltoltve: 2016 ápr 14 - 07:06
Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.

Április 1-jétől javasoljuk - a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra - a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.

A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.

Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:
• A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
• A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
• Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
• A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.

Tájékoztató

Tisztelettel:
NHKV Zrt.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 12 - 06:57
Nagykáta Város Önkormányzata Városgazdálkodási Szervezet pályázatot hirdet iskolaorvosi feladat ellátására.

Foglalkoztatás jellege: vállalkozói szerződéssel

A munkavégzés helye: Nagykáta

Feladatkörbe tartozó, lényeges feladatok:
Ifjúság-egészségügyi és iskolaorvosi feladatok ellátása.

Juttatások: megegyezés szerint

Pályázati feltételek:
- Egyetem, csecsemő és gyermekgyógyászat, iskola-egészségtan,
- érvényes orvosi kamarai tagság
- érvényes működési nyilvántartási engedély vagy az elinditást igazoló okirat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a képesítést tanúsító okiratok másolata
- szakvizsga bizonyítvány
- nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

Az állás betölthetőségének időpontja: 2016. augusztus 21.-től

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Akantisz Miklós nyújt, a 29/440-299 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Elektronikus úton akantiszvgsz@gmail.com részére E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 15.

Egyéb lényeges információ:
A határidőben beérkező pályázatokról az intézmény igazgatója a benyújtási határidőt követően dönt, melynek eredményéről a pályázók értesítést kapnak. A sikertelen pályázatok iratanyagait - amennyiben 90 napon belül nem veszik át - megsemmisítjük.
Felhívás
Feltoltve: 2016 ápr 06 - 15:52
Az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező tüzek megelőzésére. A veszélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz, különösen erős szél esetén. A szabadtéri tűzesetek keletkezésének fő oka az emberi gondatlanság. A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett, vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály – pl. növény egészségügyi okból hatósági engedély beszerzése mellett – megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2016 ápr 06 - 07:36
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …./2016. (IV…..) önkormányzati rendelet-tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2016. április 6.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2015. április 05.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor s.k.
polgármester

Oldal:       >>  

© 2008-2016 Nagykáta Város Önkormányzata