Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 ápr 24 - 17:43
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (IV./24.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól.

Rendelet (pdf)
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 ápr 24 - 17:12
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pályázati felhívás-t tesz közzé a Nagykátai Híradóban és a város honlapján az alábbiak szerint:

Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a főépületben lévő 50 m2 nagyságú Büfé üzlethelységet és az előtte lévő 56 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2015. május 1. – 2017. december 31.

A bérlet idejére a nyertes pályázó 500.000.-Ft kauciót köteles letenni az önkormányzat számlájára.

A megajánlott minimális pályázati összeg: nettó 1.250.000.- Forint. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik.

Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan.

A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a BÜFÉ folyamatos üzemeltetésére.

A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2015. május 20-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2761 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”
Közérdekű Felhívás
Feltoltve: 2015 ápr 22 - 09:08
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Nagykáta közterületein a vadgesztenyefák aknázó moly elleni permetezésére a rajzást és az időjárási tényezőket figyelembe véve 2015. április 27. május 5. közötti időszakban kerül sor. A permetezést 22.00-03.00 óra közötti időszakban végezzük.

Felhasznált anyagok:
Dimilin 25 WP (0,5 kg/ha) rovarölő
Topas 100 EC (0,5 l/ha) gombásodás elleni szer
Silwet L-77(0,15 l/ha) tapadásjavító
Csöpp mix (3 l/ha) lombtrágya

A közterületen felhasználható vegyszerek munka-egészségügyi várakozási ideje 0 nap, élelmezés-egészségügyi ideje 18 nap. A vegyszerek melegvérű élőlényekre nem, méhekre közepesen veszélyes, vizekre veszélyes. A gépjárművek karosszériájába kárt nem tesz.

Kérem, hogy az adott időszakban 22-03 óra között tegyék meg a következő óvintézkedéseket:
- lehetőleg zárják az ablakokat
- az erkélyen, teraszon ne tároljanak élelmiszer jellegű terméket, ne teregessenek
- házi kedvenceiket helyezzék biztonságos helyre
- gépjárművükkel parkoljanak olyan helyen, ahol a fákra kiszórt permet nem hullhat vissza a járműre

A favédelmi kezelések célja, hogy a fákat károsító és azon élősködő élőlényeket visszaszorítsák, valamint hogy a fák kondíciójukat megőrizzék.

Akantisz Miklós
VGSZ igazgató

Meghívó
Feltoltve: 2015 ápr 20 - 18:26
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án (csütörtök) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendeletalkotás az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól
Előadó: polgármester

3./ Rendeletalkotás a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
Előadó:polgármester

4./ Beszámoló a Nagykáta város önkormányzatánál 2014. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről
Előadó: polgármester

5./ Bírósági ülnök választás
Előadó: polgármester

6./ Sportcélú pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2015 ápr 16 - 20:24
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló …./2015. (IV…..) önkormányzati rendelet-tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.
A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.
A közzététel napja: 2015. április 16.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2015. április 15.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgálat
Dorner Gábor
polgármester

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2015 ápr 16 - 16:14
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük az avar és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés helyi szabályairól szóló …./2015. (IV…..) önkormányzati rendelet-tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.
A közzététel napja: 2015. április 16.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2015. április 15.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgálat
Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 ápr 12 - 12:14
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Pest megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását:

2015. május 4–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. május 11–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)

2015. május 18–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében
(2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. fszt.7.)

2015. május 26–án (kedd) 12.00 és 16.00 óra között
Nagykáta Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében
(2761 Nagykáta, Dózsa György út 2.)

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Tájékoztató
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 ápr 12 - 11:04
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. sz. melléklet; 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozat hozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 ápr 12 - 10:18
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője Építéshatósági, Városfejlesztési és Műszaki Iroda irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 1. számú melléklet; 15. Építésügyi igazgatási terület

Ellátandó feladatok:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátásának koordinálása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Építmények építési, fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése: Építéshatósági, Városfejlesztési és Műszaki Iroda


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 ápr 09 - 12:15
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Williams Televízió működésének, 15 éve után, 2015. május 05.-től, (analóg adás helyett) digitálisan szolgáltatja adását, a nap 24 órájában.

Ez a változás csak a UPC előfizetőkre vonatkozik, a DIGI és a T-Home csatornára nem. A kor mádiakövetelményeinek megfelelően és a UPC-vel megkötött szerződés alapján 2015. május 05.-től megszűnik az analóg csatornakiosztásban a Willims Televízió műsorsugárzása.

De, ugyanettől az időponttól a Williams Televízió műsora, a digitális csatornán jelentkezik a már megszokott műsorrenddel.

Az átállással kapcsolatban weboldalunkon, a www.williams.hu oldalon bővebb felvilágosítás, és beállítást segítő videó is megtalálható lesz április végén.


Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 márc 27 - 12:56
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Nagykáta Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) rendelet 4. mellékletében meghatározott 6.500.000 Ft értékű sportcélú támogatásnak a Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek, szakosztályok részére történő odaítélése céljából az alábbi döntést hozza:

A 6.500.000 Forint keretösszeg felhasználására, a helyi sportélet támogatására a Képviselő-testület nyilvános pályázatot ír ki. A pályázati feltételeket elsősorban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Kormányrendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően állapítja meg.

Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete a támogatás odaítélése céljából az alábbi pályázati kiírást teszi közzé:
„Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Nagykátán működő, utánpótlással rendelkező, sportági bajnokságokon (versenyeken) résztvevő sportegyesületek szakosztályok számára. Látványsportágak esetén a támogatás odaítélésének feltétele, hogy a szakosztály TAO-s pályázati kiírásra is nyújtson be pályázatot. A pályázatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának célját: konkrét programot vagy lehetőség van a pályázó szervezet éves működéséhez kérni a támogatást.


[ Teljes cikk ... ]
Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata