Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Hirdetmény
Feltoltve: 2015 márc 05 - 15:18
A 2015/2016. tanévre történő beíratás időpontja:

2015. április 16. (csütörtök) 8-19 óra között
2015. április 17. (péntek) 8-18 óra között

Hirdetmény
dr. Tarnai Richárd
kormánymegbízott

Szabadtéri tüzek megelőzése
Feltoltve: 2015 márc 05 - 14:58
Az elmúlt napokban országszerte megnövekedett a szabadtéri tüzesetek száma, ezek többsége összefüggésbe hozható a szokásosnál korábban megkezdett tavaszi kerti munkákkal. Az év eleje óta már majdnem kétszáz erdő- és vegetációtűz keletkezett az országban. Pest megyében is többször kellett a tűzoltóegységeknek az ilyen jellegű tűzeseteknél beavatkozni.

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik. A statisztikai adatokból látszik, hogy az idén eddig már több mint kétszer annyi erdő- és vegetációtűz gyulladt, mint tavaly ilyenkor. Ennek érdekében nagyon fontos az égetéssel kapcsolatos szabályok fokozott betartása, figyelembe vétele. A tűzvédelmi hatóságok továbbra is ellenőrzik az égetési szabályok betartását, azokat, akik a szabályokat megsértik, szankcióval sújtják, ami akár helyszíni bírság kiszabását is jelentheti.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató eboltásról
Feltoltve: 2015 márc 03 - 09:59
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagykáta Város közigazgatási területén 2015. március 9. - március 26. közötti időszakban az alábbi ütemterv szerint kerül sor az ebek veszettség elleni védőoltására:

2015. 03. 09. (9-12 óráig): Pázsit köz
2015. 03. 12. (9-12 óráig): Régi Vásártér
2015. 03. 13. (9-16 óráig): Egreskátai u. 14
2015. 03. 16. (9-11 óráig): Jászberényi úti ABC
2015. 03. 17. (9-11 óráig): Deák Ferenc utca
2015. 03. 26. (8-12 óráig): Egreskátai u. 14.

Az oltás díja 4.000.-Ft, amely tartalmazza a féregtelenítés költségét is.
Az oltás és a féregtelenítés minden 3 hónapos kort betöltött ebre nézve kötelező, elmulasztása büntetést von maga után.
Az oltási könyvet mindenki feltétlenül hozza magával. A korábban kiállított, de elvesztett oltási könyvekért 500.- Ft-ot kell fizetni.

Polgármesteri Hivatal

Békamentés Farmoson
Feltoltve: 2015 febr 26 - 14:59
2015-ben jubileumhoz érkezik a farmosi békamentés, hiszen 10. alkalommal épül fel az újrahasznosított reklámhálókból, szőlőkarókból, és habarcsos vödrökből álló ideiglenes terelőrendszer a 311-es út mentén. Ezzel a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a hozzá csatlakozó civil természetvédelmi szervezetek a főutat keresztező ásóbékák életét kívánják megóvni. Az elmúlt években nagyszámú, mindösszesen: 300.386 pld. kétéltűt mentettünk meg a potenciális közúti gázolástól, amelynek köszönhetően szépen gyarapszik a Farmos környéki mocsárvilág ásóbéka állománya.

Az akció során nagy hangsúlyt fektetünk a nagyközönség bevonásával megvalósuló, a valódi tapasztalatokra építkező, a természet megismerését, annak megszerettetését szem előtt tartó természetvédelemre. Hiszen a kétéltűek (és minden természeti érték) csak akkor maradhat fenn hazánkban, ha a természetvédelem nem egy rezervátumokba szorított, marginális tényező, hanem társadalmilag elismert és a nagyközönség által az élet minden területén igényelt jelenséggé válik.

Az akcióhoz való csatlakozásra több lehetőség adódik:
Elsőként az ideiglenes terelő rendszer kiépítéséhez keresünk vállalkozó önkénteseket. Ehhez az eseményhez február 28-án lehet csatlakozni a helyszínen. Ezen múlik az egész akció sikere. A részletekről az alábbi oldalon tájékozódhatnak: https://www.facebook.com/events/1568393423417516/


[ Teljes cikk ... ]
Hirdetmény
Feltoltve: 2015 febr 25 - 16:02
Általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésről a 2015/2016-os tanévre:

Hirdetmény
Körzet

Pedagógiai szakszolgálatot ellátó köznevelési intézmények működési körzetéről:

Hirdetmény
Körzet
Felhívás
Feltoltve: 2015 febr 25 - 13:47
A Nemzeti Együttműködési Alap meghirdette a 2015. évre vonatkozó pályázati kiírásait. Az alap az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásokból biztosít lehetőséget a civil önszerveződések (alapítványok, egyesületek) működésének és szakmai tevékenységének megvalósítására.

A felhívások a http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok oldalon találhatóak meg. A pályázatokat elektronikusan, az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) használatával lehet regisztrálni.

Fontos, hogy minden szervezet a megfelelő kollégiumhoz és a meghatározott időpontig nyújtsa be a pályázatot!

Felhívás ebösszeírásra
Feltoltve: 2015 febr 23 - 07:54
Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az adatgyűjtés célja a nyilvántartás és a járványok megelőzése. Az önkormányzat nem vezet be ebadót. Közösségi érdek, hogy tekintettel legyünk házi kedvenceink és a környező lakóközösségek igényeire.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívás ebösszeírásra
Ebösszeíró adatlap


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2015 febr 19 - 15:43
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 23-án (hétfő) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a.)

Napirendi pontok:
1./ A város 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester

2./ Rendeletalkotás települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról
Előadó: polgármester

3./ A KMOP -4.7.1-13-2013-0007 jelű „az ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges informatikai fejlesztések konzorciumi keretek között történő megvalósítása Nagykáta, Mende, Szentmártonkáta, Tápiószele és Úri települések Önkormányzatánál” pályázat eredményhirdetése
Előadó: polgármester

4./ Pályázat benyújtása az „Európa a polgárokért” program 2. ág: Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel Testvérváros – programra
Előadó: polgármester

5./ Pályázat benyújtása a Nemzetközi Visegrádi Alap kulturális programtámogatások, kisprojektek/ International Visegrad Fund Small Grands 2015. programra
Előadó: polgármester

6./Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: polgármester

7./ Nagykáta Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása
Előadó: polgármester

8./ Egyebek


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról
Feltoltve: 2015 febr 19 - 10:33
Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy - az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően - az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.

A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Hirdetmény bírósági ülnökök választásáról
Bírósági ülnökké jelölés
Bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról
Bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 febr 18 - 07:46
Állatorvosi Ügyeletek hétvégén és munkaszüneti napokon:

Kisállatok részére:
SZIE AOTK – Egyetem Budapest VII. Szent István u. 2. Tel : 061-478-4100
Budapesti Állatkórház Bp. Lehel u. 43 Tel : 061-350-0361 , 061-350-1166
Juhász Tamás Állatkórháza Bp. XI. Péterhegyi u. 46. Tel: 061-310-1106 , 061-310-0108
Non Stop Állatorvosi Rendelő Bp. XVIII.Ráday Gedeon u. 67 Tel: 061-290-8970

Haszonállatok Részére :
SZIE AOTK – Nagyállatklinika Üllő – Dóra major Tel: 0629-521-300
Felhívás civil szervezetek részére
Feltoltve: 2015 febr 17 - 13:40
Tájékoztatjuk Nagykáta város civil szervezeteit, képviselőit, hogy adataik, elérhetőségük frissítése érdekében egyeztetést kívánunk tartani. Erre tekintettel kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni az alábbi mellékletben található „civil adatlapot” és azt 2015. március 30-ig juttassák vissza Nagykáta Önkormányzat Polgármesteri Hivatal titkárságára. Szeretnénk egy napra kész névjegyzéket készíteni, hogy programjainkról, közérdekű információkról, megemlékezésekről, ünnepségekről tudjuk Önöket értesíteni. Reméljük élnek ezzel a lehetőséggel.

Az adatlapot a következő címre kell beküldeni:
Nagykáta Város Önkormányzata
Tóth István alpolgármester
2760. Nagykáta, Dózsa Gy. u. 2.
e-mail: titkarsag@nagykata.hu
06/29/641-100

Civil adatlap
Tóth István
alpolgármester

Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal