Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 aug 01 - 14:45
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2015. augusztus 7-tól 2015. augusztus 14-ig éjszakánként Tápiógyörgye – Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Tájékoztató
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
Tel.: 06/1/371-5937 Web: www.kti.hu

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 júl 29 - 17:43
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatója a menekültek, menedékesek sürgősségi ellátásának jelentésére vonatkozóan.

A Magyarország területére belépő migránsok egészségügyi ellátásnak finanszírozásában azok az esetek jelentenek problémát, amelyekben az ellátást igénylő beteg nem jutott el az elismerését kérő státuszba, nem adott be kérelmet a menekültügyi hatósághoz. Jellemzően a zöldhatáron elfogott emberekről van szó, akik láthatóan rossz egészségi állapotban vannak, ezért a határrendészet/rendőrség indokoltnak látja azonnali orvosi ellátásukat. Ez lehet háziorvosi praxis, járóbeteg-szakellátó vagy fekvőbeteg-ellátó intézmény is.

Mivel a betegnek nem volt lehetősége beadni a menekültstátusz iránti kérelmét, nincs olyan azonosítója (igazolványa), amelyet a BÁH elfogadna az ellátásuk finanszírozására. Az ellátás megtörténte után a migránsok nagy része továbbutazik, nem jelentkeznek a számukra kijelölt befogadó állomáson és elhagyják Magyarország területét. Jövedelemmel, lakcímmel nem rendelkeznek, tehát behajthatatlan az eü. intézmény számára az ellátás fedezete. Az érintett személyek a befogadási eljárásnak az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtti szakaszában vannak.

Mivel a Magyarország területén tartózkodók részére igénybevétel alapjául szolgáló jogviszony előzetes igazolása nélkül biztosítani kell járványintézkedéseken túl a mentést és a sürgős szükség szerinti ellátást, ez az elismerési eljárás megindítása iránti kérelem benyújtása előtt is jár a menekülteknek.

Az egészségügyi szolgáltatók kötelesek vizsgálni, hogy ellátások költségei behajthatóak-e. Amennyiben Közösségi szabály, nemzetközi szerződés alapján az ellátott személy nem jogosult a térítésmentes egészségügyi ellátásra, az egészségügyi szolgáltató az ellátásért térítési díjat kérhet. Abban az esetben, amennyiben az ellátott az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, az ellátás díját a központi költségvetés biztosítja az Egészségbiztosítási Alapon keresztül, a vonatkozó eljárás lefolytatását követően.

A 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 4.§. (10) bekezdésében meghatározottak szerint „S” térítési kategóriában jelentheti elszámolásra a fent jelzett eseteket.

OEP tájékoztató


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 júl 27 - 08:26
Pest megyében az elmúlt napokban, hetekben több esetben kellett hivatásos, önkormányzati,
vagy önkéntes tűzoltó egységeknek gázvezeték sérüléséből adódó káreseményeknél
beavatkozni. A beavatkozásokra többségében emberi mulasztás nyomán bekövetkező
káresemények miatt volt szükség, amik a szabályok betartásával és nagyobb odafigyeléssel
megelőzhetőek lehettek volna.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gázvezeték sérülése a földmunkagépeken túl egyre
nagyobb számban a körültekintés nélkül végzett fűkaszálás, kerítésépítés vagy a talajban
maradt gyökérzet eltávolítása során következik be. Az ilyen balesetek mögött legtöbbször az
előírások be nem tartása áll, hiszen a földmunkát végző cég, vagy személy sokszor nem szerzi
be a területre vonatkozó közműtérképet.

Az ilyen hibák, mulasztások komoly következményekkel járnak, hiszen a sérült vezetékből
kiáramló gáz rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, gyakran szükséges a környéken élők
kimenekítése. Átlagosan 15-20 embernek kell ilyen eseteknél elhagynia otthonát, a
beavatkozás 10-15 tűzoltót és három gépjárművet igényel. A gázvezeték-sérülés miatt
keletkező károk felszámolása akár 100 ezer forintos plusz kiadást is jelenthet a riasztott
tűzoltóság számára. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy indokolt esetben a tűzoltó-
parancsnokság köteles feljelentést tenni a rendőrségen, így a károkozás szankciója súlyosabb
esetben akár több évig terjedő szabadságvesztés is lehet.

A káresetek megelőzhetőek azzal, ha a gázcsonk közelében a munkavégzés (pl. fűnyírás)
körültekintőbben zajlik, illetve azzal, ha a földmunkálatok (pl. ásás) megkezdése előtt
mindenki beszerzi az adott területre vonatkozó közműtérképet, illetve egyeztet a területileg
illetékes földgázszolgáltatóval. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a gázvezeték egyméteres
körzetében csak kézi szerszámokkal szabad dolgozni.

Tűzvédelem az aratás idején
Gázvezeték sérülések megelőzéséről

Tóth László tű. alezredes
kirendeltség-vezető

Felhívás
Feltoltve: 2015 júl 26 - 17:43
Kötelező a parlagfű-mentesítés! Légi felderítéssel is ellenőriznek a hatóságok.

Budapest, 2015. július 23. – A Földművelésügyi Minisztérium rendelkezése alapján 2015. augusztus 10-11-én Pest megye teljes területét érintően légi (helikopteres) parlagfű felderítésre kerül sor. A felderítés célja, hogy a megyében található valamennyi parlagfűvel fertőzött termőföldterületet felmérjék a hatóságok annak érdekében, hogy megakadályozható legyen a növény súlyosan allergén pollenjének levegőbe kerülése.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.

Mint ismeretes a termőföld használója, illetve tulajdonosa köteles az adott év június 30. napjáig a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A földi felderítéseket június 30. napját követően kezdték meg a földhivatalok mezőgazdász munkatársai – elsősorban az előző évek tapasztalatai és a bejelentések alapján összeállított – útvonalterv alapján. A földi felderítések hatékonyabbá tétele érdekében az idei évben is sor kerül a légi felderítésre, melynek eredményeképpen – az elmúlt évek tapasztalatai alapján – várhatóan több száz hektárnyi parlagfűvel fertőzött termőföldterület tulajdonosa/használója volt kénytelen a törvény által rendelt szankciók viselésére. A parlagfűvel fertőzött területek tulajdonosai/használói ugyanis a fertőzött terület nagyságától függően 50 ezer forint és 5 millió forint közötti bírságra számíthatnak.

Mindezekre tekintettel kérjük a Pest megye területén termőföld tulajdonnal, vagy földhasználati joggal rendelkezőket, hogy a megadott időpontig végezzék el a területeik parlagfű mentesítését, hiszen ezzel nem kizárólag a növényvédelmi bírság kiszabását kerülhetik el, hanem segítséget nyújthatnak a környezetükben élő allergiás megbetegedésben szenvedő gyermeknek, felnőttnek és idős embernek.

Felhívás

Pest Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 júl 24 - 19:58
A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. Pályázati felhívás-t tesz közzé a Nagykátai Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a város (www.nagykata.hu) valamint a Gyógyfürdő (www.nagykatastrand.hu) honlapján az alábbiak szerint:

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. bérbe adja a Nagykáta, Jászberényi u. 90. (hrsz.3982) szám alatti ingatlanon található 42,3 m2 nagyságú különálló üzlethelyiséget. A bérlemény üzlet, raktár, előtér és szociális helyiségből áll.

A bérlet időtartama: 2015. augusztus 15. – 2017. december 31. Mindkét fél részéről 60 napos felmondási határidővel.

A bérlet idejére a nyertes pályázó 100.000.-Ft kauciót köteles letenni a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. számlájára.

A megajánlott minimális bérleti díj összege: 80.000.- Forint+ÁFA/hó. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege 2016. január 1-től évente az infláció mértékével növekszik. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében havonta előre köteles megfizetni, minden hó 10. napjáig bezáróan. A bérlő kötelezettséget vállal a bérlemény folyamatos üzemeltetésére.

A Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat személyesen vagy postai úton 2015. augusztus 10-i beérkezéssel kell benyújtani a Nagykátai Gyógyfürdő és Egyéb Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének címezve (2760 Nagykáta, Temető u.24.).

A pályázatok elbírálási határideje: 2015.augusztus 12.

Magyar Lászlóné
ügyvezető sk.

Sajtóközlemény
Feltoltve: 2015 júl 20 - 21:29
AZ ASP KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ SZÜKSÉGES INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK KONZORCIUMI KERETEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ MEGVALÓSÍTÁSA NAGYKÁTA, MENDE, SZENTMÁRTONKÁTA, TÁPIÓSZELE ÉS ÚRI TELEPÜLÉSEK ÖNKORMÁNYZATÁNÁL.

2015.06.30-án lezárult a KMOP-4.7.1-13, „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű pályázati konstrukció keretében 64,24 millió vissza nem térítendő támogatásból megvalósult az IT infrastruktúra-fejlesztési projekt, mely Nagykáta, Mende, Szentmártonkáta, Tápiószele és Úri települések önkormányzatait alkalmassá teszi az ASP központ szakrendszereinek használatára.

A projekt keretében:
- informatikai eszközök cseréje - asztali munkaállomások, laptopok, fénymásolók, nyomtatók cseréje,
- adatmigrációs és igazgatásszervezési feladatok, valamint információ- és adatbiztonsági audit és sérülékenység-vizsgálat elvégzése, szabályzat kialakítása, IT biztonsági továbbképzés valósult meg.

A fejlesztések révén, a projekt befejezésekor az önkormányzatok az ASP központ alkalmazásai közül az iratkezelő, a gazdálkodás, az adó, az ingatlankataszter, valamint az iparkereskedelmi szakrendszerhez csatlakoztak.

E mellett a lakosság a központ által szolgáltatott új, korszerű települési portállal fog majd találkozni.
A fejlesztéseknek köszönhetően, az önkormányzati ASP központ a csatlakozó települések számára lehetővé teszi - a hatékony forrás felhasználás mellett- a belső működés támogatását, és egyes E-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai megoldások segítségével.

További információ kérhető:
Nagykáta Város Önkormányzat
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
Telefon:29-641-100
E-mail: titkarsag@nagykata.hu
Honlap: www.nagykata.hu

Sajtóközlemény
Felhívás
Feltoltve: 2015 júl 16 - 07:39
Kibővült a hadigondozotti ellátásra jogosultak köre:

Az Országgyűlés elfogadta a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosításáról szóló T/4972. számú törvényjavaslatot.

A törvénymódosítás - kibővítve az eddigi jogosultak körét - támogatást kíván nyújtani a második világháborúban elesett, eltűnt és hadifogságban elhunyt katonák és munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak, illetve mindazoknak, akiknek férje, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e között a volt magyar királyi honvédség és csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül állományviszonyától és rendfokozatától, és attól, hogy a II. világháborút lezáró Párizsi Békeszerződés következtében más ország állampolgárává vált.

A törvénymódosítás megnyitja a hadigondozotti jogosultságot azon magyar állampolgárok - volt hadiárvák, volt hadigyámoltak és volt hadigondozott családtagok – számára is, akiket 1949. január 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek, azonban pénzellátását nagykorúvá válása miatt, vagy 1949-ben politikai okból megszüntették, kérelmét elutasították, vagy kérelmét politikai okból elő sem terjesztette.

Azon hadiözvegyek is a gondozottak körébe kerülnek, akiknek férje Magyarországról vonult be, de – lakhelyváltozás nélkül – jelenleg más állam polgára.

A járadék megegyezik a hadigondozotti ellátásra jogosultak havi rendszeres járadékának összegével, mely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30%-a.

A rendszeres havi járandóságot igényelni lehet a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalában, külföldön élő és Magyarországon lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező kérelmező esetében Budapest Főváros Kormányhivatalánál.

Az eljárás során a jogosultság hadi eredetét egykorú szolgálati, katonai, kórházi iratokkal és hatósági igazolásokkal, ezek hiányában más hitelt érdemlő módon kell igazolni. A járási hivatal a kérelemről határozattal dönt, amelynek alapján a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal fogja a járadékot folyósítani, vagy a nyugdíjjal együtt, vagy ennek hiányában önállóan.

Pest Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 júl 15 - 07:22
Tisztelt Ügyfeleink!

2015. július 20. naptól 2015. július 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart. Ez idő alatt a halaszthatatlan ügyek intézésére (pl: haláleset anyakönyvezése) ügyeletet biztosítunk.

Az első munkanap 2015. augusztus 3. (hétfő).

Karsainé Magyar Ildikó sk.
jegyző

A HAJT-A Csapat Egyesület júliusi hírei
Feltoltve: 2015 júl 09 - 07:48
Tisztelt Ügyfeleink!

Várjuk projektötleteiket! A 2014-2020-as európai uniós időszakban 700 millió forintot meghaladó LEADER fejlesztési forrás áll térségünk rendelkezésére. Ebből a forrásból olyan beruházások valósulhatnak meg, amelyek illeszkednek a HAJT-A Csapat Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Fejlesztési Tervéhez (HFT).

Jelenleg a helyi fejlesztési igények felmérése folyik, azaz gyűjtjük térségünk projektötleteit, amelyeket figyelembe veszünk a HFT megalkotásánál. A beérkezett fejlesztési igények jelentősen meghatározhatják a rendelkezésre álló forrás elosztási arányait a pályázati célterületek között. Várjuk tehát projektötleteiket (egyelőre határidő nélkül).

Projekttervük leírásához a honlapunkon található projekt adatlap formanyomtatványt javasoljuk (http://hajtacsapat.hu/hirek.html). Projektötleteiket leadhatják személyesen munkaszervezeti irodánkban (Tápiószele, Bartók Béla út 20.), vagy beküldhetik elektronikusan (hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu), illetve postai úton (HAJT-A Csapat Egyesület, 2766 Tápiószele, Bartók Béla út 20.).

A projektötlethez tartozó beküldendő adatlapnak minimálisan tartalmaznia kell a tervezett projekt indokoltságát, rövid leírását, becsült költségvetését.

Tájékoztató
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 júl 07 - 07:28
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 júl 03 - 20:14
Az alábbi melléklet szakmai ajánlásokat és tanácsokat tartalmaz hőhullámok idejére.

Tájékoztató
Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata