Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 jan 29 - 15:05
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pályázati felhívás-t tesz közzé az alábbiak szerint: „Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a főépületben lévő 50 m2 nagyságú Büfé üzlethelységet és az előtte lévő 56 m2 díszburkolattal ellátott területet.

Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a Jászberényi út felőli oldalon kijelölt 51 m2 nagyságú (a büfé soron az utolsó előtti) egyéb nem melegkonyhás ételek célú üzlethelységet és az előtte lévő 50 m2 díszburkolattal ellátott területet.

Nagykáta Város Önkormányzata bérbe adja a tulajdonát képező Gyógy-és Strandfürdő területén a Jászberényi út felőli oldalon kijelölt 51 m2 nagyságú (a büfé soron az utolsó) egyéb nem melegkonyhás ételek célú üzlethelységet és az előtte lévő 50 m2 díszburkolattal ellátott területet.

A bérlet időtartama: 2015. május 1. – 2017. december 31.

A megajánlott minimális pályázati összeg: nettó 1.250.000.- Forint. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázó. A pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat eredményeként megállapított bérleti díj összege évente az infláció mértékével növekszik. Bérlő a bérleti díjat számla ellenében két egyenlő összegben köteles megfizetni, minden év május 1. és augusztus 31. napjáig bezáróan.

A bérlő kötelezettséget vállal a strandfürdő nyitvatartási ideje alatt a BÜFÉ folyamatos üzemeltetésére. A bérlő feladata a közüzemi szerződések megkötése.

A képviselő- testület fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
Elérhetőségi címmel, telefonszámmal ellátott borítékban elhelyezett pályázatokat 2015. március 20-i beérkezéssel kell benyújtani Nagykáta város jegyzőjéhez címezve (2761 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2.).

Az elbírálás időpontja a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés”
A pályázati feltétel bérleményenként külön-külön értendő.

Pályázati felhívás
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 jan 26 - 09:14
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 területek fenntartási terveinek készítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 43/2012. (V. 3.) VM rendelet alapján, a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal többek között a Felső-Tápió (HUDI20019) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási tervének elkészítését végzi 2013-2014-ben.

A fenntartási tervek 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben rögzített tartalommal történő elkészítésének egyik feltétele az érintett területek érdekeltjeivel történő kapcsolattartás, majd az így nyert tapasztalatok és javaslatok beépítése a tervezési folyamatba.

Emellett szándékunk az is, hogy a Natura 2000 területeken gazdálkodók jobban megismerhessék a Natura 2000 hálózat kijelölésének és fenntartásának céljait, valamint az ezzel járó támogatási lehetőségeket, és ezek tudatában integrálni tudják a gazdálkodásba a természetvédelmi szempontokat is.

Felső-Tápió fenntartási terv
Tájékoztatás Nagykáta gyógyszertárainak ügyeleti rendjének változásáról
Feltoltve: 2015 jan 26 - 07:57
2015. február 4-től kezdődően a megyei tiszti főgyógyszerész határozata értelmében naponkénti váltással ügyeleti/készenléti szolgálat lesz.

A gyógyszertár ügyeleti ideje az adott napon ügyeletes gyógyszertár nyitvatartási idejének végével kezdődik és 22.00 óráig tart, ezt követően 22.00 órától másnap reggel nyitásig készenlétet tart.

Készenléti idő alatt 30 perces várakozási időn belül a gyógyszerész a betegforgalom rendelkezésére áll indokolt igénybevétel esetén.
A 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról 19. § (2) kimondja:
„Indokolt igénybevételnek minősül a gyógyszer kiadása olyan orvosi vényre, amelyen az orvos a „cito”, „statim” vagy „periculum in mora” jelzést feltüntette, és amelyet az ügyeleti (készenléti) szolgálat időtartama alatt állított ki az orvosi ügyeleten.

Az aktuális ügyeleti/készenléti beosztás az ÁNTSZ honlapján megtalálható:
https://www.antsz.hu/gyogyszerellatas/lakossagi_tajekoztatas/gyogyszertar_ugyeletek/gyogyszertari_ugyelet_letoltheto.html

A váltás sorrendje:
• BONSU Gyógyszertár 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 27.
• KORÁNYI Gyógyszertár 2760 Nagykáta, Szabadság tér 12/A
• SZENT KRISTÓF Patika 2760 Nagykáta, Gyóni Géza út 13.


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2015 jan 23 - 12:52
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 27-én (kedd) 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa Gy. út. 2., 6-os bejárat, emelet)

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A KMOP-4.7.1-13-2013-0007 kódszámú, „Az ASP központ szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges informatikai fejlesztések konzorciumi keretek között történő megvalósítása Nagykáta Mende, Szentmártonkáta, Tápiószele és Úri települések Önkormányzatánál.” című pályázathoz kapcsolódóan ajánlattételi felhívás közzététele
Előadó: polgármester

3./ A Nagykáta, Dózsa Gy. út 19/g. számú (volt kistérségi iroda) ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

4./ Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztatás Nagykáta gyógyszertárainak ügyeleti rendjének változásáról
Feltoltve: 2015 jan 08 - 15:26
2015. január 5-től kezdődően a megyei tiszti főgyógyszerész határozata értelmében a gyógyszertárak naponta váljták egymást ABC sorrendben.

Az aktuális ügyeleti beosztás az ÁNTSZ honlapján megtalálható:
https://www.antsz.hu/gyogyszerellatas/lakossagi_tajekoztatas/gyogyszertar_ugyeletek/gyogyszertari_ugyelet_letoltheto.html

A váltás sorrendje:
- BONSU Gyógyszertár 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 27.
- KORÁNYI Gyógyszertár 2760 Nagykáta, Szabadság tér 12/A
- SZENT KRISTÓF Patika 2760 Nagykáta, Gyóni Géza út 13.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 jan 07 - 14:43
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. január 10-én (szombaton) a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Szíves megértésüket kérjük!
Karsainé Magyar Ildikó sk.
jegyző


Tájékoztató
Feltoltve: 2014 dec 19 - 10:55
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja a tisztelt utazó közönséget, hogy 2015. január 5-től – 2015. március 6-ig Budapest-Keleti pályaudvar Kerepesi úti felüljáró átépítési munkái miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A Budapest-Keleti – Nagykáta / Szolnok viszonylatban közlekedő vonatok a vágányzár ideje alatt Kelenföldről indulnak, illetve Ferencváros állomáson megállnak.

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2014 dec 09 - 13:54
Tisztelt Ügyfeleink!

2014. december 22. naptól 2014. december 31. napjáig a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt zárva tart. Ez idő alatt csak haláleset anyakönyvezése történik.

Ügyeleti telefonszám: 06/29-440-214

2015. január 2-a pihenőnap, ezen a napon a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Az első munkanap 2015. január 05. (hétfő).

Karsainé Magyar Ildikó
jegyző

Pályázati kiírás
Feltoltve: 2014 dec 04 - 16:02
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Dózsa György út 19/g. szám alatti 2298/6. hrsz-ú 60 m2 nagyságú, kivett iroda megnevezésű ingatlan hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Dózsa György út 19/g. szám alatti 2298/6. hrsz-ú 60 m2 nagyságú, kivett iroda megnevezésű ingatlan hasznosítása bérbeadás útján

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Dózsa György út 19/g. szám alatti 2298/6. hrsz-ú 60 m2 nagyságú, kivett iroda megnevezésű ingatlan.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozatlan idő, 60 napos felmondási határidővel

Pályázati kiírás Alaprajz


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2014 dec 04 - 09:04
Nagykáta gyógyszertárainak ügyeleti beosztása 2014. december 6-tól 2015. január 4-ig:

December 6-7: BONSU GYÓGYSZERTÁR
December 8-12: SZENT KRISTÓF GYÓGYSZERTÁR
December 13-14: KORÁNYI GYÓGYSZERTÁR
December 15-19: BONSU GYÓGYSZERTÁR
December 20-21: SZENT KRISTÓF GYÓGYSZERTÁR
December 22-26: KORÁNYI GYÓGYSZERTÁR
December 27-28: BONSU GYÓGYSZERTÁR
December 29-Január 2: SZENT KRISTÓF GYÓGYSZERTÁR

Január 3-4: KORÁNYI GYÓGYSZERTÁR
Január 5: BONSU GYÓGYSZERTÁR

Tájékoztató
Feltoltve: 2014 dec 04 - 07:50
A MÁV-START Zrt. tájékoztatja az utazó közönséget, hogy 2014. december 14-től – 2015. február 28-ig Szolnok – Püspökladány állomások között végzett pályaépítési munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Tájékoztató
Baleset megelőzési tanácsok
Feltoltve: 2014 dec 04 - 07:35
Az alábbi melléklet tartalmazza a PMRRK Balesetmegelőzi Bizottsága által összeállított tájékoztatót az út- és látásviszonyoknak megfelelő közlekedéssel kapcsolatban.

Tájékoztató Tájékoztató
Felhívás melegedő hely megnyitásáról
Feltoltve: 2014 dec 02 - 14:23
Ezúton tájékoztatjuk a Nagykátai Erdőszőlő-i lakosokat, hogy a rendkívüli időjárási helyzetben az akadozó illetve szünetelő áramellátás miatt a mai napon (2014. december 2-án) melegedő helyként megnyitottuk a Városgazdálkodási Szervezet épületét. (Nagykáta, Temető út 24.) Az épület a probléma megszüntetéséig folyamatosan nyitva tart.

Azon lakosok, akik az ide jutást nem tudják önállóan megoldani, kérhetik a járőröző rendőrök segítségét vagy a következő telefonszámon jelezhetik igényüket a beszállításra: 06-30-663-8413

Felhívás
Dorner Gábor sk.
Nagykáta Város Polgármestere

Tájékoztató
Feltoltve: 2014 dec 02 - 13:56
Az alábbi melléklet tartalmazza a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága tájékoztatóját a veszettség elleni védekezéssel kapcsolatban.

Tájékoztató
Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal