Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 nov 25 - 14:23
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Nagykáta városban közterületi térfigyelő rendszer működik 2015. december 1-jétől. A térfigyelő rendszer összesen 13 db fix kamerából áll.

A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a Közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a Városban dolgozók, a Városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

1. Bartók Béla utca és Ady Endre út kereszteződésétől Nagykáta irányába (kamera Szentmártonkáta irányába nézve) 1 darab
2. Jászberényi út 1. volt Volán teleptől Nagykáta irányába (kamera Jászberény irányába nézve) 1 darab
3. Perczel Mór út és a Vásártér utca kereszteződése (Farmos irányába nézve) 1 darab
4. Jászerényi út 117. Gildex Kft. előtt (kamera Nagykáta irányába nézve) 1 darab
5. Jászberényi út Strandfürdő buszmegállónál Tüzelő utca kereszteződésétől a vasút irányába (kamera Tápióbicske irányába nézve) 1 darab
6. MÁV állomás előtti útszakaszon a buszforduló előtti járdasziget orvosi rendelő irányába található vége (kamera a gyalogos aluljáró irányába nézve) 1 darab
7. Szabadság téren Dózsa Gy. út és Bajcsy-Zs. út kereszteződésében (kamera dohánybolt irányába nézzen) 1 darab
8. István király út 80. előtti útszakaszon található villanyoszlop (kamera Nyár utca és István király út kereszteződés irányába nézve) 1 darab
9. Vörösmarty utca – Mátyás király utca és Görgey utca kereszteződésénél 1 darab
10. Jászberényi út és Vásártér utca kereszteződésénél 1 darab
11. Bajcsy-Zs. út és Szabadság tér kereszteződésénél 1 darab
12. Wass Albert utca és Vasút utca kereszteződésénél (aluljáró vasúton túli oldala) 1 darab
13. Kázmér utca és Vasút utca kereszteződésénél 1 darab

Az üzemeltetést a Polgármesteri Hivatal Építéshatósági, Városfejlesztési és Műszaki Iroda szervezeti egységeként működő közterület-felügyelet végzi. A rendszer használata a Ktftv., az adatvédelmi törvény, valamint az ezek rendelkezései alapján a polgármester és a jegyző által kiadott Közterületi Térfigyelő Rendszer Adatvédelmi Szabályzat alapján történik. A Szabályzat a www.nagykata.hu honlapon megtalálható.

Tájékoztató


[ Teljes cikk ... ]
Meghívó
Feltoltve: 2015 nov 24 - 07:58
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 24-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ Rendeletalkotás helyi iparűzési adóról
Előadó: polgármester

3./ Rendeletalkotás közterületi térfigyelő rendszerről
Előadó: polgármester

4./ Rendeletalkotás közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről
Előadó: polgármester

5./ Intézményvezetői pályázat véleményezése (Zeneiskola)
Előadó: polgármester

6./ Gyenes Medical Center Kft. rendelőegység felajánlása
Előadó: polgármester

7./ 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: jegyző

8./ Városi piac bérleti szerződés felmondása, új szerződés megkötése
Előadó: polgármester

9./ Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ megalapításával kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: polgármester

10./ Városi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása
Előadó: polgármester


[ Teljes cikk ... ]
Hirdetmény
Feltoltve: 2015 nov 24 - 07:20
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. november 25-27-ig (szerda, csütörtök, péntek) a Nagykátai Okmányirodában az ügyfélfogadás szünetel költözés miatt.

2015. november 30-ától változatlan ügyfélfogadási időben a Dózsa György út 3. szám alatti megújult épületben, az átadásra kerülő új Kormányablakban, kibővült ügykörrel várjuk Tisztelt Ügyfeleinket.

Türelmüket és szíves megértésüket köszönjük!

Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 nov 18 - 13:46
Az alábbi mellékletben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója található a fizetési mód változásáról, valamint a leolvasás egységesítéséről.

Tájékoztató
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2015 nov 16 - 15:53
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló rendelet-tervezetet.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a jegyzo@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2015. november 16.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2015. november 16.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor s.k.
polgármester

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2015 nov 16 - 15:42
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelet-tervezetet.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a jegyzo@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2015. november 16.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2015. november 15.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor s.k.
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 nov 12 - 10:30
Tisztelt Lakosok/Felhasználók!

Alulírottak, Tóth János elnök, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.), valamint Kovács Ferenc elnök és Horinka László alelnök, a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata (2760. Nagykáta, Egreskátai út 27.) képviseletében eljárva ezúton az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket a tápiómenti kistérség lakosait érintő, „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021 pályázati azonosító alatt jóváhagyott európai uniós nagyprojekt (ún. csatorna-beruházás) állásáról, illetőleg az elkészült csatornabekötések használatának jelentősebb szabályairól:

Tájékoztató


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 nov 11 - 15:53
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

Ellátandó feladatok:
Építmények építési, fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2015 nov 11 - 15:43
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője anyakönyvvezetői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 25. Anyakönyvi feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és anyakönyvi szakvizsga.

Ellátandó feladatok:
Anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladat és hatáskörök.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja az anyakönyvi ügyekkel kapcsolatos teendőket az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás (EAK) informatikai rendszerében. Intézi az anyakönyvi kivonatok, másolatok, értesítések kiadását. Gondoskodik a családjogi helyzet rendezésével kapcsolatos eljárás megindításáról, ellátja az anyakönyvi irattár folyamatos karbantartását. Előkészíti a házasságkötést megelőző várakozási idő alóli kérelmeket, valamint a házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatalai munkaidőn kívüli megkötésére irányuló kérelmeket engedélyezésre. Lefolytatja a házasságkötést megelőző, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárást, közreműködik a házasságkötési szertartásoknál, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolatok létrehozásánál. Jogszabályok alapján ellátja az állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ügyeket. Teljesíti az anyakönyvi adatszolgáltatásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 nov 09 - 12:24
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2015. november 18-tól 2015. november 19-ig Szolnok – Püspökladány állomások között végzett pályaátépítési munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Tájékoztató 2015.11.18.
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
Tel.: 06/1/371-5937 Web: www.kti.hu

Tájékoztató
Feltoltve: 2015 nov 03 - 09:27
Az alábbi mellékletben hasznos tanácsok találhatók a rendkívüli téli időjárás során kialakuló veszélyhelyzetek megelőzésének elősegítése érdekében.

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2015 okt 28 - 11:02
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2015. november 7-től 2015. november 8-ig Rákos – Rákoshegy állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2015. november 13-tól 2015. november 15-ig Mende – Nagykáta állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2015. november 17-től 2015. november 24-ig Nagykáta – Újszász állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Tájékoztató 2015.11.07-08.
Tájékoztató 2015.11.13-15.
Tájékoztató 2015.11.17-24.
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
Tel.: 06/1/371-5937 Web: www.kti.hu

Szolgáltató állatorvosi ügyeleti szolgálat
Feltoltve: 2015 okt 27 - 07:20
A 2012. szeptember 1-től hatályba lépő 2012. évi CXXVII. törvény szerint a korábbi
állatorvosi ügyeletek szervezésének kamarai kötelezettsége megszűnik, ügyeleti ellátást az
állatorvosok önkéntes részvétel, eseti elbírálás alapján vállalnak. Ezért kérjük az
állattartókat, hogy állategészségügyi probléma esetén először saját ellátó állatorvosukat
keressék!

Az ügyeleti szolgálat a munkaszüneti napot megelőző munkanapon 18 órától kezdődik és a
munkaszüneti napot követő munkanapon 8 óráig tart.

Ügyeleti körzethez tartozó települések: Nagykáta, Szentmártonkáta, Tóalmás,
Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Kóka, Tápióbicske, Tápióság, Pánd, Tápiószentmárton,
Tápiószele, Tápiószőlős, Újszilvás, Tápiógyörgye, Farmos.

2015.11.07.-2015.11.08. Dr. Csajbók Krisztina
2760 Nagykáta, Egreskátai u. 14.
06 (20) 264-3604

2015.11.14.-2015.11.15. Dr. Kapp Péter
2251 Tápiószecső, Munkácsy u. 17.
06 (20) 556-2611 ; 06 (30) 952-1512

2015.11.21.-2015.11.22. Dr. Krevenka Antal
2760 Nagykáta, Zárda u. 3/a.
06 (53) 380-181 ; 06 (30) 325-4527

2015.11.28.-2015.11.29. Dr. Haris István
2243 Kóka, Táncsics M. u. 1.
06 (29) 429-249 ; 06 (30) 299-2504

dr. Szakács Árpád

Pályázati kiírás
Feltoltve: 2015 okt 21 - 11:48
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatti 2159/3 hrsz-ú ingatlanban található, önálló bejáratú 48 m2 nagyságú iroda - volt lottózó - hasznosítására.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, címe:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2. A pályázat célja:
A pályázat célja a Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatti 2159/3 hrsz-ú ingatlanban található 48 m2 nagyságú iroda megnevezésű épületrész hasznosítása bérbeadás útján.

3. A pályázat tárgya:
A Nagykáta, Dózsa György út 2. szám alatti 2159/3 hrsz-ú ingatlanban található 48 m2 nagyságú iroda.
A megajánlott minimum bérleti díj: 100.000-Ft+ÁFA.

4. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós, név megjelölésével lehet pályázni.

5. A bérlet időtartama:
A bérlet időtartama: határozatlan idő, 60 napos felmondási határidővel

6. A bérleti díj összege és megfizetésének feltételei, szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
A nyertes pályázó az általa megajánlott bruttó bérleti díjat (nettó bérleti díj + ÁFA) havonta előre, tárgyhó 15. napjáig egy összegben köteles megfizetni az Önkormányzat részére, mely nem lehet kevesebb minimum 100.000 forint+ÁFA/hó. A bérleti díjon felül a közüzemi és egyéb működtetéssel kapcsolatos költségek megfizetése a bérleti szerződés megkötését követően a bérlőt terhelik.
A bérleti díj - a felek erre irányuló kifejezett nyilatkozata hiányában is – a szerződés aláírását követő évtől minden évben, január 1-jétől kezdődő hatállyal automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindex mértékével megegyezően.


[ Teljes cikk ... ]
Oldal:       >>  

© 2008-2015 Nagykáta Város Önkormányzata