Nagykáta Város Honlapja
Tisztelt Látogatók, kedves Vendégeink!
Feltoltve: 2014 dec 08 - 07:31
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Nagykáta Város honlapján!

Megtiszteltetés számomra, hogy a település  polgármestereként, önkormányzatunk nevében köszönthetem városunk polgárait és az ide érkezőket!

Született nagykátaiként sokat gondolkodtam azon, miként is lehetne megfogalmazni mindazt, ami városunkat leginkább jellemzi. Nehéz feladat, hiszen mi, lokálpatrióták talán elfogultak vagyunk. Számomra különleges hely Nagykáta hiszen itt születtem, itt éltek dédszüleim, nagyszüleim, szüleim, és különleges, mert az itt élő emberek, barátok mind-mind idekötnek. Ezért is viselem szívemen városunk sorsát, s ezért nagyon fontos, hogy az itt élő emberek életét jobbá, könnyebbé tegyem.

Képviselő-testületünk fő feladatának tekinti, hogy Nagykáta kellemes lakóhellyé váljék polgárai számára, ugyanakkor a meglévő értékeink, hagyományaink bemutatása mellett fontosnak tartjuk, hogy tájékoztassuk a város lakosságát és a településünk után érdeklődő, letelepedni és befektetni szándékozó kedves vendégeinket.

Őszintén remélem, hogy a közreadott információk az irántunk érdeklődőket segítik, hogy részletesen felfedezzék, megismerjék városunkat s kedvet adnak ahhoz, hogy személyesen is ellátogassanak hozzánk. Polgárainknak pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a helyi közügyekben még tájékozottabbak, jártasabbak legyenek.[ Teljes cikk ... ]
Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 okt 17 - 15:55
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (X….) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. október 17.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. október 17.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 okt 17 - 15:48
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (X….) a Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. október 17.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. október 17.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 okt 13 - 12:34
Nagykáta Város Napközi Otthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Czakó András utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
óvodás gyermekek nevelése, oktatása

Pályázati felhívás

Felhívás társadalmi egyeztetésre
Feltoltve: 2017 okt 10 - 14:26
Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló 13/2012. (IX.17.) önkormányzati rendelete alapján társadalmi egyeztetésre kell bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, előzetes hatásvizsgálatát és indokolását.

A rendelet értelmében társadalmi egyeztetésre közzétesszük a ……/2017. (X….) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét.

Kérjük, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményét a titkarsag@nagykata.hu e-mail címre vagy Nagykáta Város Jegyzőjének címezve a 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 2. postacímre küldje meg.

A véleményezésre 5 munkanap áll rendelkezésre.

A közzététel napja: 2017. október 10.

Egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn a beérkezett véleményekkel kapcsolatban.
Névtelenül érkezett vélemény nem vehető figyelembe.

Nagykáta, 2017. október 10.

Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet indokolása
Előzetes hatásvizsgalat
Dorner Gábor
polgármester

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 okt 10 - 13:10
Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség felvételi tájékoztatót tart beosztott tűzoltó/gépjárművezető beosztásba történő jelentkezéssel és a 2018. februárban induló TŰZOLTÓ II Moduláris képzésre történő beiskolázással kapcsolatban.

A felvételi tájékoztató helye:
2700 Cegléd, Széchenyi út 24-26.

Ideje: 2017. október 18-án 10:00 órától

A résztvevők tájékoztatást kapnak a jelentkezés módjáról és feltételeiről illetve az egészségügyi alkalmassági vizsgálatról.

Minden érdeklődő részvételére számítunk, akik elkötelezettek a hivatásos szolgálat teljesítése iránt.

Huszár-Madarász Zsuzsanna tűzoltó alezredes
polgári védelmi felügyelő

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 okt 09 - 14:35
Tisztelt Nagykátai Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zárda utcában a járda átépítése idején, munkanapokon 07.00-08.00 óráig és 13.30-15.00 óráig tilos a behajtás a gyermekek biztonsága érdekében.

A munkálatok miatt okozott kellemetlenségért szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Dorner Gábor
polgármester

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 okt 06 - 10:59
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés (adóbevallások feldolgozása, bejelentések, kérelmek ügyintézése, könyvelés, stb. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a gépjárműadóval kapcsolatos feladatok ügyintézése (központi nyilvántartásból kapott adatok feldolgozása, adó előírása, törlés, adózók értesítése, határozathozatal, könyvelés, stb.) Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyintézés. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Statisztikai jelentések készítése. Adóellenőrzési feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Bursa Hungarica pályázat 2018
Feltoltve: 2017 okt 06 - 08:30
Tisztelt Pályázó!

Nagykáta Város Önkormányzata, az Emberi Erőforrás Minisztériumával együttműködve, ezennel kiírja 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot nappali tagozatos, felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan (A), valamint felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára (B).

A pályázat célja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében az esélyteremtés a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatására.

Részletes pályázati kiírás itt olvasható:
Pályázati kiírás "A"
Pályázati kiírás "B"
A pályázat kötelező melléklete

A pályázat ajánlott melléklete (2. számú)
A pályázat ajánlott melléklete (3. számú)

Pályázat benyújtásának menete:
1. Regisztráció (korábbi pályázók a meglévő adatokkal tudnak belépni) a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer): https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

2. Pályázat feltöltése
http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

3. Személyes benyújtás (pályázati űrlap és kötelező mellékletek) Nagykátai Polgármesteri Hivatal 2760 Nagykáta, Dózsa György u. 2. 6-os bejárat, titkárság (29-641-104)

FIGYELEM!

Az elektronikus úton már rögzített, majd kinyomtatott „A” vagy „B” típusú pályázati űrlapot és a kötelező mellékleteket 2017. november 7. 16.00 óráig kell benyújtani Nagykátai Polgármesteri Hivatal (2760 Nagykáta, Dózsa György u. 2. 6-os bejárat) Titkárságra.
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 okt 05 - 12:33
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. október 14-től 2017. október 15-ig Budapest-Keleti – Kőbánya-felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2017. október 16-tól 2017. október 19-ig Újszász – Szolnok, valamint Püspökladány – Debrecen állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Hirdetmény, 2017.10.14.
Hirdetmény, 2017.10.16.
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 okt 05 - 08:00
Tisztelt Lakosok!

A csatolt tervnek megfelelően útzár lép életbe a 311. j. úton Farmos település határában.

Kivitelezés várható kezdése:
átépítés: 2017.10.06. 19:00
vágányszabályozás: 2017.10.27. 20:00

Kivitelezés várható befejezése:
átépítés: 2017.10.10. 04:00
vágányszabályozás: 2017.10.28. 04:00

Forgalomtechnikai kialakítás:
- a szintbeni útátjáró teljes felújítására kerül sor, melynek technológiai igénye miatt a közút teljes pályaszélességű lezárása szükséges. Ennek a munkafázisnak az időszükséglete maximum 3 nap.
- ezt követően a MÁV Zrt. területét érintő útburkolat helyreállítása, aszfaltozás történik, melynek időszükséglete előreláthatólag 0,5 nap.
- a második ütemben vágányszabályozásra és utószabályozásra kerül sor.

A kellemetlenségek miatt megértésüket kérjük.

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 okt 03 - 07:31
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Nagykáta településen 2017. október 2. és december 15. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvételét. A kapott adatok alapján képet alkothatunk a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. A KSH 2014 után második alkalommal hajtja végre ezt a felmérést, amely az Európai Központi Bank irányításával, harmonizált módszertan és kérdőív alapján zajlik. Az adatfelvételben az Európai Unió 20 tagországa vesz részt, ami lehetővé teszi az eredmények nemzetközi összehasonlítását. Az európai felméréssel kapcsolatos részletes információk az Európai Központi Bank www.ecb.europa.eu/home/html/researcher_hfcn.en.html internetes oldalán találhatók. A 2014-ben végrehajtott felmérés adatai a KSH honlapján tekinthetők meg.

A Magyarországon felkeresendő 15 ezer háztartás kijelölését statisztikai módszerrel, véletlenszerű kiválasztással hajtottuk végre.

A lakosság kétféle módon válaszolhatja meg a kérdőívet:

1. Lehetőség van a kérdőívet elektronikus úton, Interneten kitölteni, 2017. október 2 - 31. között. A kérdőív a https://mibolelunk.ksh.hu oldalon érhető el. Az internetes kitöltők között összesen 8 darab táblagépet sorsolunk ki.

2. Ha a személyes interjú választják, akkor kérdezőnk 2017. október 2. és 2017. december 15. között fogja a háztartásokat felkeresni. A válaszadók 1 000 Ft összegű vásárlási utalványt kapnak ajándékba, valamint közöttük összesen 5 darab táblagépet sorsolunk ki.

Az adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli.

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve közöljük, illetve egyedi azonosításra alkalmatlan módon bocsátjuk az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A lakosság és az önkormányzatok számára hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra, pénteken 8:00 és 14:00 óra között a 06 80 200 766 ingyenes zöldszámon adunk további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzánk a mibolelunk@ksh.hu e-mail címen is.

Az adatfelvétellel kapcsolatosan a https://mibolelunk.ksh.hu internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, amellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Kátainé Csincsák Éva
főosztályvezető

Felhívás veszettség elleni védekezésre
Feltoltve: 2017 okt 02 - 09:26
A veszettség gyógyíthatatlan, embernél, állatnál egyaránt halálos kimenetelű betegség.

A betegség legfőbb terjesztője a róka.

A védekezés leghatékonyabb, legkorszerűbb módszerét - a rókák veszettség elleni vakcinázását - Európában évek óta sikerrel alkalmazzák. 1992 októberében hazánkban is megkezdődött a rókák vakcinázása.

A helyi vakcinázási kampány időtartama: 2017. szeptember 30. - október 5-ig.

Felhívás
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 szept 26 - 11:59
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. október 6-án Nagykáta – Tápiószele, valamint Püspökladány – Debrecen állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2017. október 7-től 2017. október 8-ig Nagykáta – Tápiószele, valamint Püspökladány – Debrecen állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2017. október 9-én Nagykáta – Tápiószele, valamint Püspökladány – Debrecen állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2017. október 10-től 2017. október 13-ig Maglód – Mende, valamint Püspökladány – Debrecen állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vágányzár időtartama alatt jelentős változások lesznek a menetrendben, ezért ezúton is kérjük, hogy az utasok ne megszokás szerint közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett tájékoztató hirdetményeket, illetve használják a www.mavcsoport.hu oldalon elérhető MÁV-START menetrendi keresőjét az aktuális információkért.

Hirdetmény, 2017.10.06.
Hirdetmény, 2017.10.07.
Hirdetmény, 2017.10.09.
Hirdetmény, 2017.10.10.
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Álláshirdetés
Feltoltve: 2017 szept 25 - 15:48
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. leolvasói munkakörbe munkatársat keres.

Elvárások:
- B kategóriás jogosítvány
- Saját gépjármű

A munkakör betöltésénél előny, de nem feltétel a középfokú végzettség.

Elvárt Kompetenciák:
- Terhelhetőség
- Precizitás, Rugalmasság
- Jó kommunikációs és problémamegoldó képesség
- Nagyfokú önállóság a munkavégzésben

Amit kínálunk:
- Kezdő bér bruttó 161 000 Ft, három hónap próbaidő letelte után bruttó 200 000 Ft
- Stabil vállalati háttér
- Béren kívüli juttatás
- Gépjármű-elszámolás

Munkavégzés helye:
- Nagykáta és 40 kilométeres vonzáskörzete, változó helyszínen.

Jelentkezés fényképes magyar nyelvű szakmai önéletrajzzal az alábbi e-mail címen:

allas@trvzrt.hu

Jelentkezési határidő: 2017. október 08.

Álláshirdetés
Oldal:       >>  

© 2017 Nagykáta Város Önkormányzata