Nagykáta Város Honlapja
Tájékoztató hulladékszállítási díjhátralék beszedéséről
Feltoltve: 2018 jan 09 - 08:37
A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., (Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.; továbbiakban: NHKV Zrt.), a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet, amely e feladatai körében jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésére, továbbá az abból eredő hátralékok kezelésére.

Az NHKV Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelése és beszedése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki üt 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Korlátolt Felelősségű Társaság (4233 Balkány, Kállói üt 2.A. ép)] bízta meg, a díjhátralékok kezelésével, beszedésével.

A Konzorcium feladatait az NHKV Zrt.-vel és az önkormányzatokkal együttműködésben látja el. Jelen levelünkkel tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Önkormányzatot, hogy annak közigazgatási területén, mely gazdasági társaság jogosult a feladatok ellátására.

A Konzorcium megbízásából a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok kezelését az Agenda Kontroll Kft. (Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan utca 34., adószám: 14057919-2-13) végzi. Az önök településén a díjhátralékok kezelésében segítő, részt vevő személy(ek) pontos megnevezéséról és elérhetőségeiről a későbbiekben tájékoztatást küldünk.

Kérjük, hogy szíveskedjen a lakosság tájékoztatásában segítségünkre lenni. Amennyiben az ingatlanhasználó az NHKV Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó számláját nem teljesíti, úgy a díjhátralék rendezésére a fent megjelölt személy részére történő befizetés útján is teljesítheti az általa történő megkeresés alkalmával. Az NHKV Zrt. és a Konzorcium célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése.

Bármilyen kérdés vagy probléma felmerülése esetén kérem, forduljon hozzám bizalommal bármely alábbi elérhetőségen:

Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet adminisztrációs igazgató

Telefonszám: 06307373011

E-mail cím: kosa.erzsebet@agendakontrol.hu

Tájékoztató
Szántó Ferenc
Ügyvezető igazgató
Agenda Kontroll K1.


© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata