Nagykáta Város Honlapja
Meghívó
Feltoltve: 2018 febr 23 - 13:37
Értesítem, hogy Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 27-én (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/A )

Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
Előadó: polgármester

2./ A város 2018. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester

3./ A települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.24.) rendelet módosítása
Előadó: polgármester

4./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester

5./ „Városi Napközi Otthonos Óvoda Vásártér u. 1. sz. alatt található telephelyének komplex felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: polgármester

6./ „Bölcsőde építése Nagykátán” projekt projektmenedzsmenti feladatok ellátása tárgyú ajánlattételi felhívás jóváhagyása
Előadó: polgármester

7./ Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervének elfogadása
Előadó: polgármester

8./ Magyar Labdarúgó Szövetség defibrillátor pályázatán történő részvételről döntés
Előadó:polgármester

9./ Egyebek

9/1. Nagykátai Gyógy-és Strandbüfé területén lévő vendéglátó egységek hasznosítására kiírt pályázatok elbírálása
Előadó: polgármester

9/2. Tápió-vidék Termékeiért Közalapítvány támogatási kérelme
Előadó: polgármester

9/3. Egri Árpád ingatlan vásárlási kérelme a Nagykáta, Vörösmarty u. 3. szám alatti ingatlanra
Előadó: polgármester

9/4. ÁRPÁD KER Kft. vételi ajánlata közvetített vevőjelölt által a Nagykáta, Zárda u. 2/a szám alatti ingatlanra
Előadó: polgármester

9/5. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
Előadó: jegyző

9/6. Városi kitüntető címek adományozása
Előadó: polgármester

A napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok!

N a g y k á t a, 2018. február 23.
Dorner Gábor
polgármester
© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata