Nagykáta Város Honlapja
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 25 - 11:34
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
tanácsadás gyermekek és felnőttek számára, együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel és családsegítőivel: a családokkal foglalkozó szakemberek munkájának segítése tanácsadással, esetkonferenciákon való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, okleveles pszichológus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• Az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• gyermek szakpszichológus, pedagógiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• gyermekjóléti alapellátásban szerzett legalább egy éves szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
• Önálló munkavégzés, rendszerszemlélet, helyzetelemző képesség. ,
• Kiváló szintű Együttműködési és kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is. Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk kézzel írva (1 oldal terjedelemben). Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthet.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szegedi Tamara nyújt, a 06305303643 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton Szegedi Tamara részére a intezmenyvezeto.nagykata@csaladgondozo.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Szegedi Tamara, Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs út 36. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.© 2018 Nagykáta Város Önkormányzata