Nagykáta Város Honlapja
Sajtóközlemény épületenergetikai korszerűsítő beruházások elkezdéséről
Feltoltve: 2017 jún 28 - 14:27
Váci Egyházmegye épületeinek energetikai felújítása megnevezésű projekt:

Az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága a fenntartásában álló Váci Mihály Katolikus Általános Iskola nagykátai székhelyének és a Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola pásztói székhelyének energetikai felújítását valósítja meg az a KEHOP-5.2.3-16-2016-00058 azonosítószámú, 280 000 000 forint támogatás tartalmú, 100 százalékos intenzitású uniós forrást magában foglaló pályázat keretében.

Az épületek energetikai felmérésének eredménye szerint a külső határoló felületeinek rétegtervi hőátbocsátási tényezőik nem megfelelőek (pl. homlokzat, külső nyílászárók, padlásfödém). A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján az érintett épületek energetikai besorolásai jelenlegi állapotukban nem felelnek meg az előírtaknak.

További súlyosbító tényező, hogy az épület életkora 100 év feletti, így az energetikai tényezők fokozott romlása prognosztizálható. Mindezen túl az épületek valamennyi nyílászárója elavult, cseréjük elengedhetetlen. Az energetikai problémák megegyeznek mindkét épület esetében.

A projekt elsődleges célcsoportja a fejlesztéssel érintett intézmények valamennyi dolgozója, és tanulója. Mindezeken túl az ország energiaellátásának biztonságát és versenyképességének javítását, valamint a környezeti állapot megőrzését is szolgálja.

Megvalósítandó műszaki fejlesztések:

- Külső fal-, födém- és lapostető utólagos hőszigetelése 5.242,23 négyzetméteren (Nagykáta: 3148,23 m2; Pásztó: 2094 m2);
- Homlokzati üvegezett nyílászárók cseréje 924,89 négyzetméteren (Nagykáta: 696,1 m2; Pásztó: 228,79 m2);
- Napelemes rendszer telepítése 27,03 kW (Nagykátán: 17,85 kW; Pásztón: 9,18 kW);

A projekt eredményei:

Az épületek beavatkozással érintett épületrészei meg fognak felelni a TNM rendeletben foglalt határértékeknek. A felújítás előtti F szintekről A+ kategóriákba kerülnek, a célcsoport életkörülményei pedig jelentősen javulnak.

Nagykátán lecserélésre kerülnek a gázkazánok, helyettük 180 kW teljesítményben pelletkazán telepítésére kerül sor. Pásztón jelenlege konvektoros fűtés található, így a 72 kW teljesítményben telepítendő pelletkazán mellé a központi fűtési rendszer is kiépítésre kerül. A villamosvezetékek és a világítási rendszer elavultsága miatt korszerű LED világítási rendszer is kiépítésre kerül Pásztón.

Javul az Intézmények gazdasági háttere, az intézmény munkavállaló-megtartó képessége, a települések lakosságmegtartó képessége, a célcsoport esélyegyenlőségi helyzete és az oktatásra alkalmas környezet.

Elősegíti a fenntartható fejlődést és a szemléletváltást. Közreműködik az éghajlatváltozás mérséklésében, az energiafüggőség csökkentésében és az ország versenyképességének javításában.

A projekt zárásának dátuma: 2017.11.30.

Sajtóközlemény
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 jún 26 - 09:58
Tisztelt Gazdatársam!

Ezúton szeretném megragadni az alkalmat, hogy tájékoztassam Önt az elmúlt napok időjárása után néhány praktikus tennivalóról. Amennyiben a jégeső, felhőszakadás miatt bármely kultúrájában az Ön várható hozamkiesése elérheti a 30 %-ot, akkor a károkat az agrárkár-enyhítési rendszerben az erre szolgáló elektronikus felületen fontos bejelentenie. Az ügyfél-azonosítóval rendelkező termelők a kárbejelentést a Magyar Államkincstár (MÁK) egységes kérelem felületén tehetik meg, miután beadták az idei évi egységes kérelmüket. Fontos, hogy jégeső, felhőszakadás vagy vihar esetén azok bekövetkezésétől számított 15 nap áll rendelkezésre a kárbejelentésre, ha szükséges, a falugazdász segítségével.

A kárbejelentését a megyeszékhely szerinti járási hivatal (agrárkár-megállapító szerv) ellenőrzi. Ha az igazolt kára meghaladja a 30%-ot, akkor novemberben kárenyhítő juttatás iránti kérelemben kell igényelni a kárenyhítő juttatást. További fontos feltétel, hogy a jogszabályi határidőn belül, szeptember 15-ig beérkezően kell a kárenyhítési hozzájárulást megfizetnie, de erről majd a MÁK külön értesíti.

Az agrárkár-megállapító szerv által igazolt mezőgazdasági káresemény esetén a termelő kárenyhítő juttatás iránti kérelmet nyújthat be november 30-ig a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. A kárenyhítő juttatás mértéke a hozamérték-csökkenés 80%-a, megfelelő (a tárgyévi hozamérték felére megkötött) biztosítás hiányában 40%-a. A kárenyhítő juttatás kifizetése jogszabályi előírások alapján legkésőbb a következő év március 31-ig történik meg.

További sikeres gazdálkodást kívánva Önnek üdvözlettel:
Czerván György
országgyűlési képviselő

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban
Feltoltve: 2017 jún 19 - 07:02
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 jún 16 - 13:03
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. június 23-tól 2017. június 26-ig Kőbánya-felső vasútállomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Tájékoztató
Feltoltve: 2017 jún 13 - 07:56
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. június 19-től 2017. június 23-ig, 2017. június 26-tól 2017. június 30-ig és 2017. július 3-tól 2017. július 7-ig Budapest-Keleti állomáson végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

2017.június 19. és 2017.július 7. között munkanapokon, az alap menetrend szerint Budapest-Keleti pályaudvarról óra:20 perckor induló, Sülysáp állomásig közlekedő, S60 jelzésű személyvonatok Budapest-Keleti pályaudvar helyett Kőbánya-felső állomásról indulnak. Budapest-Keleti pályaudvarról Kőbánya-felső állomásra az óra:15 perckor induló Szolnok állomásig közlekedő Z60 jelzésű vonatokkal lehet eljutni, ahol az átszállási lehetőség biztosított.

Az alap menetrend szerint Sülysáp állomásról Budapest-Keleti pályaudvarra óra:40 perckor érkező, S60 jelzésű személyvonatok Budapest-Keleti pályaudvar helyett csak Kőbánya-felső állomásig közlekednek. Budapest-Keleti pályaudvarra Kőbánya-felső állomásról az óra:39 perckor induló Z60 jelzésű vonatokkal lehet eljutni.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Tájékoztató mezőgazdasági adatgyűjtésekről
Feltoltve: 2017 máj 30 - 14:03
Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Nagykáta település egy részén kötelező adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint, június 1-jei eszmei időponttal. Az összeírók május 24-e és június 15-e között végzik a személyes adatfelvételt.

A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2017

Tájékoztató
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 máj 25 - 15:36
Ezúton értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy 2017. május 30-án, kedden informatikai karbantartás miatt az ügyfélfogadásban fennakadások várhatóak, hosszabb várakozási időre kell számítani.

Legközelebbi Kormányablak elérhetősége: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tájékoztató
Tarnavölgyiné dr. Tényi Ágnes
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

dr Farkas Lilla
osztályvezető

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 25 - 11:34
Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ pszichológus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
tanácsadás gyermekek és felnőttek számára, együttműködés a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereivel és családsegítőivel: a családokkal foglalkozó szakemberek munkájának segítése tanácsadással, esetkonferenciákon való részvétel.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati kiírás
Feltoltve: 2017 máj 17 - 09:27
Nagykáta Város Önkormányzata képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 9/2001. (IX.11.) számú rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Nagykáta Város Önkormányzata
2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

2.) A pályázat célja: önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése

3.) A pályázat jellege: egyfordulós nyilvános pályázat

4.) A pályázat tárgya: Nagykáta, 1009 és 1010/3 hrsz.-ú kivett vásártér megnevezésű ingatlanok értékesítése. A Nagykáta 1009 hrsz. 1.4672 m2 nagyságú terület, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 1183 m2 területen. A Nagykáta 1010/3 hrsz. 1.4363 m2 nagyságú terület, mely az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetékjogával terhelt 232 m2 területen. Az ingatlanokra vonatkozóan a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások a Nagykátai Polgármesteri Hivatalban Farkas Tibor irodavezetőnél megtekinthetők. Az ingatlanok minimum vételára együttesen: 60.100.000-Ft+ÁFA.
Ajánlatot a két ingatlanra csak együttesen lehet tenni.

5.) Az ajánlatok benyújtásának helye és ideje: Nagykáta Város Önkormányzata Titkárság 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2. 6-os bejárat emelet 2017. június 26. (hétfő) 10 óra


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 16 - 10:39
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 15. Építésügyi igazgatási területen aa) egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség

Ellátandó feladatok:
Építmények építési fennmaradási, használatbavételi, bontási engedélyezési eljárásának lefolytatása és használatbavétel tudomásul vétele. Más hatóságok megkeresésére adatszolgáltatás, szakhatóságként közreműködés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Jegyzői hatáskörbe tartozó I. fokú építéshatósági feladatok ellátása.


[ Teljes cikk ... ]
Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 15 - 15:26
Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykátai Polgármesteri Hivatal Jegyzője Pénzügyi és Adóiroda irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellátja a Pénzügyi és Adóiroda operatív vezetését, szakmai irányítását. Meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, elkészíti a munkaköri leírásokat, azokat folyamatosan aktualizálja, határidőben elkészíti az iroda dolgozói részére az adott időszakra vonatkozó követelmény meghatározást, majd az abban foglaltak figyelembe vételével elkészíti a teljesítményértékelést, minősítést. Gondoskodik a képviselő-testület elé kerülő jelentések, előterjesztések elkészítéséről, a testületi döntésekben az iroda részére előírt feladatok végrehajtásáról. Közreműködik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Ellátja a pénzügyi ellenjegyzéssel kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a helyi adókról szóló törvény, illetve a képviselő-testület adózással kapcsolatos rendeleteinek végrehajtását. Ellenőrzi az adójogszabályok érvényesülését, az adókötelezettség teljesítését, valamint az adó befizetése és elszámolása helyességét. Elkészíti az önkormányzat költségvetését, beszámolóit. Közreműködik az önkormányzati intézmények irányításával kapcsolatos döntések, intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében. Szervezi a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás és a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás munkaszervezeti feladataiból az irodát érintő feladatok ellátását. Ellenőrzi a pénzügyi, számviteli feladatok elvégzését, a hatályos jogszabályoknak megfelelő számviteli elszámolások helyességét. Feladata továbbá minden gazdasági jellegű feladat irányítása és ellenőrzése.


[ Teljes cikk ... ]
Tájékoztató
Feltoltve: 2017 máj 15 - 08:06
A MÁV-START Zrt. tájékoztatta a Személyközlekedési Igazgatóságot, hogy 2017. május 17-től 2017. május 19-ig és 2017. május 22-től 2017. május 25-ig Budapest-Keleti – Kőbánya felső állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

A vágányzár időtartama alatt a mellékelt hirdetményben található gyorsított vonatok Budapest-Keleti pályaudvar helyett Kelenföldről indulnak, és oda érkeznek, illetve a személyvonatok Kőbánya felsőről indulnak, és oda érkeznek.

A Budpest-Keleti pályaudvarról Kőbánya felső vasútállomásra történő eljutás a sülysápi személyvonatokhoz a Budapest-Keleti pályaudvarról óra:15 perckor induló szolnoki zónázó vonatokkal, míg a nagykátai és szolnoki gyorsított személyvonatokhoz történő eljutás a Budapest-Keleti pályaudvarról óra:35 perckor induló hatvani személyvonatokkal biztosított.

A Kőbánya felső vasútállomásról Budapest-Keleti pályaudvarra történő eljutás a szolnoki gyorsított és nagykátai személyvonatokról Kőbánya felső vasútállomástól a hatvani személyvonatokkal és a szolnoki gyorsított személyvonatokkal biztosított, míg a sülysápi vonatokról a Kőbánya felső vasútállomásról óra:39 perckor induló szolnoki zónázó vonatokkal biztosított.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.

Hirdetmény
Bálint Andrea
Személyközlekedési Igazgatóság
www.kti.hu

Hirdetmény
Feltoltve: 2017 máj 11 - 12:46
Gomba, Monor, Bénye és Káva települések teljes közigazgatási területén lévő méhállományokra a korábban PE-09/ÉÁO/544-4/2017. számú határozatomban a mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt elrendelt községi zárlatot a mai nappal feloldom. A határozatban elrendelt korlátozó intézkedéseket visszavonom.

Hirdetmény
dr. Husz Enikő Judit
járási hivatalvezető

Ideiglenes forgalmi változás
Feltoltve: 2017 máj 11 - 08:13
Nagykáta, Templom megállóhely ideiglenes áthelyezése.

Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2017. május 15-étől (hétfő) Nagykáta, Templom Budapest irányú megállóhelyét – építési munkálatok miatt – ideiglenesen áthelyezik a Szabadság tér túloldalára, a melléklet szerint.

Érvényes: 2017. május 15-étől

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató
Volánbusz Zrt.

Pályázati felhívás
Feltoltve: 2017 máj 10 - 13:52
Nagykáta Város Polgármestere a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nagykáta Város Polgármestere aljegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2760 Nagykáta, Dózsa György út 2.

Ellátandó feladatok:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok és hatáskörök ellátása. Ellátandó feladatok: birtokvédelem, telepengedély, működési engedély, anyakönyvezés, közreműködés házasságkötésnél.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati ingatlanok értékesítésének előkészítése, önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratainak nyilvántartása, módosítása, önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos szerződések előkészítése, állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati igénylése, ingatlan adásvételek előkészítése, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítése, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, rendeletek módosítása, rendeletek alkotása, képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, szerződések elkészítése. További feladatait a jegyző egyidejűleg határozza meg, azokat a jegyző irányításával látja el.


[ Teljes cikk ... ]
Oldal:   <<        >>  

© 2017 Nagykáta Város Önkormányzata